Skip to main content
DA / EN

Ny antologi: At lede efter læring

Adjunkt Claus Munch Drejer har bidraget til antologien med kapitlet: Hvordan skolelæreren blev en risiko i den globale konkurrence

Skolereformen fra 2014 kaldes ofte en læringsreform, fordi den hviler på en ambition og målsætning om mere synlig og målbar læring for alle elever. Men læring er ikke det eneste, skolen skal producere mere af.

Eleverne skal også bevæge sig, fordybe sig og trives mere.  Og vejen dertil går gennem, at skolens professionelle skal undervise, inkludere og samarbejde mere, ligesom ledere og politikere skal lede mere og styre mindre, men bedre. Alle gode kræfter er med andre ord kaldt ind for at lede efter læring.

I antologien At lede efter læring giver en række forskere og fagpersoner deres bud på, hvordan denne læringsdagsorden aktuelt kommer til udtryk i de måder, hvorpå skolen ledes, organiseres og styres.

Bogen henvender sig til skoleledelsesteam, skoleledere på efter- og videreuddannelse, studerende på professionshøjskolerne, samt til de mange lokale aktører i kommunerne, der dagligt beskæftiger sig med styring, ledelse og organisering i og af skolen . 

Antologien er udkommet på Samfundslitteratur.
Redaktionen afsluttet: 19.10.2015