Skip to main content

Branding indsatser i landdistriktsområder

Penge til nyt ph.d.-projekt: Hvordan balancerer man branding indsatser mellem top-down og bottom-up processer?

Center for Landdistriktsforskning og Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi har fået penge fra Landdistriktspuljen og SUC fonden til et projekt med det formål at udvikle strategiske retningslinjer for branding af lokalområder.

I forhold til et stadig mere globaliseret og dynamisk samfund bliver en stærk identitet og fortælling om stedet - forstået som by eller lokalområde - et vigtigt omdrejningspunkt med henblik på at

  • skabe et karakteristisk billede og omdømme af stedet
  • styrke en positiv udvikling i bosætning
  • tiltrække kvalificeret arbejdskraft og
  • dermed bidrage til en øget regional konkurrenceevne og udvikling.

Forskning i denne form for ”place branding” har hidtil primært fokuseret på brandingprocesser i forhold til storbyer. Selv om forskningen viser, at en stærk branding af et område generelt kræver, at brandingprocesserne involverer de relevante aktører (kommuner, borgere, virksomheder mv.) i en bottom-up proces, så er branding processerne for storbyer normalt drevet og udviklet som en top-down proces af en central organisation (f.eks. kommunens turismeorganisation).

En besnærende fordel ved top-down tilgangen til branding - hvor det er en central aktør, der udvikler og kommunikerer de centrale værdier af brandet - er, at man undgår en udtværing af det billede, man forsøger at tegne og kommunikere med brandet.

Ulempen og risikoen ved en top-down tilgang er imidlertid, at relevante aktører kan have vanskeligt ved at identificere sig med brandets værdier, og at det dermed i praksis bliver meget mudret.

Brandingprocesserne af landdistriktsområder bør ideelt set kombinere fordelene ved både top-down og bottom-up branding tilgange.

I modsætning til de større byer mangles der ofte en lokal organisering, der kan drive den strategiske udvikling af et fælles brand og dets kerneværdier. Dette har vi blandt andet kunnet se i en undersøgelse af de danske småøer.

En bedre forståelse af place branding processer af landdistriktsområder er derfor nødvendig - især hvad angår deltagelse, samarbejde og magt hos de lokale interessenter i en bottom-up-brandudviklingsproces.

Projektet er derfor rettet mod en bedre forståelse af de udfordringer, der er i at balancere top-down og bottom up-up branding processer og at udarbejde anbefalinger og retningslinjer for hvordan brandingsprocesser bedst organiseres i praksis.

Ph.d. -projektet samfinansieres med 415.000 kr. fra Landdistriktspuljen, 200.000 kr. fra SUC- fonden og resten fra Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi.

Kontaktpersoner på projektet er:

Lektor Chris Horbel (projektleder), Professor og centerleder Egon Noe samt lektor Oliver Schnittka

 

Redaktionen afsluttet: 04.09.2017