Skip to main content
DA / EN
Inspirationskatalog

Nyt katalog giver inspiration til strategisk landsbyplanlægning

Et nyt inspirationskatalog fra Center for Landdistriktsforskning skal inspirere land- og yderkommunerne til, hvordan de kan arbejde med strategisk landsbyplanlægning.

Den 1. januar 2019 trådte de nye regler om strategisk landsbyplanlægning i kraft som en del af aftalen om ”Et Danmark i bedre balance”. Reglerne skal blandt andet understøtte en udvikling af levedygtige lokalsamfund i landsbyerne og forpligter de danske kommuner til at indarbejde strategisk landsbyplanlægning i kommuneplanen.

Reglerne er dog forholdsvist bredt formuleret, hvilket betyder, at kommunerne selv skal gøre sig overvejelser om, hvordan de vil løse opgaven.

I et nyt inspirationskatalog kortlægger Annette Aagaard Thuesen og Marie Feddersen land- og yderkommunernes hidtidige erfaringer med strategisk landsbyplanlægning. Målet er at give inspiration til, hvordan kommunerne kan arbejde med opgaven.

”Vi har skrevet inspirationskataloget ud fra en overbevisning om, at der ikke findes én model, der passer til alle. Derfor præsenterer vi i kataloget et udvalg af forskellige virkemidler, metoder og erfaringer, som skal give kommunerne indsigt i, hvordan de kan løse opgaven. Vi håber, at kataloget kan understøtte kommunerne i at vælge den rigtige vej for dem,” fortæller Annette Aagaard Thuesen.

Du kan se inspirationskataloget ved at klikke på billedet eller dette link

Du kan også få tilsendt et fysisk eksemplar ved at skrive til: clf@sam.sdu.dk. Husk at angive navn og adresse.

Inspirationskatalog

Om forfatterne

Annette Aagaard Thuesen er lektor hos Center for Landdistriktsforskning. Hun forsker i områder indenfor EU’s landdistriktsprogram, landsbyudvikling, lokalrådsorganisering, demokrati, sundhed på landet og planlægningsprocesser i landdistriktsudvikling. 

Marie Feddersen er videnskabelig assistent hos Center for Landdistriktsforskning og er tilknyttet forskningsprojektet ”Strategisk landsbyplanlægning”.

Redaktionen afsluttet: 31.05.2021