Skip to main content
DA / EN

SDU Esbjerg Alumnenetværk

På vegne af SDU Esbjerg varetager instituttet koordineringen af alumnenetværket for SDU Esbjerg. Alumnenetværkets målsætning er at knytte SDU Esbjerg og dets dimittender tættere sammen med henblik på at sikre samspil med vores omgivelser og kvalitet i vores uddannelser. Alumnenetværket ledes af et alumneboard bestående af dimittender fra SDU Esbjerg og repræsentanter fra SDU. Alumnenetværket afholder forskellige arrangementer, hvor SDU Esbjerg er fællesnævneren.

Se mere om Alumnenetværket via dette link.