Skip to main content

Workshop om branding processer i landdistrikterne 26. november

I forhold til udviklingen af landdistrikterne er der i stigende grad fokus på, hvordan man i landdistrikterne kan brande sig - brande sig i forhold til, hvordan man kan skabe en identitet og fælles værdier for lokalområdet i kommunikationen mellem egne borgere og virksomheder, for at styrke udvikling og sammenhængskraft - og brande sig i forhold til kommunikationen udadtil, for at tiltrække nye borgere, virksomheder, turister, investeringer, mv.

CLF er i gang med et ph.d.-projekt, finansieret af Landdistriktspuljen, som handler om landdistrikternes branding med speciel fokus på, hvilke brandingprocesser der finder sted i landdistrikterne (top-down, bottom-up eller andre), hvordan processerne foregår, og hvilke udfordringer der ligger i dem.

På workshoppen vil vi gerne skabe en diskussion om, hvordan branding foregår i landdistrikterne.

Workshoppen afholdes mandag den 26. november 2018, kl. 10-15

på SDU i Esbjerg, Niels Bohrs Vej 9.

Flere aktører til projektet er meget velkomne!

Der findes kun begrænset litteratur, der omhandler landdistrikternes brandingprocesser, og det der findes er overvejende fra kontekster, som er forskellig fra den danske. Den eksisterende litteratur viser forskelle på, hvor meget branding er i fokus for landdistrikterne. Nogle steder fokuseres der på branding som om-drejningspunktet for stedets øvrige udvikling, mens andre steders brandingindsats kun går ud på at promovere stedet. Der er forskel på, hvem der driver brandingprocessen, og hvilke aktører der bliver inddraget heri. Nogle steder er branding et borgerinitiativ, mens andre steder er mere planlagte fra f.eks. et regionalt udviklings- eller turismekontor. En af udfordringerne, som litteraturen peger på, er, at det er vanskeligt at få de to niveauer eller processer til at spille sammen. Endvidere peger litteraturen også på, at succesfuld branding er en forsat dynamisk proces, der bliver ved med at udvikle og ændre sig i forhold til værdier formål, budskaber, aktører.

Workshoppens formål

Formålet med workshoppen er at samle en række stakeholders med konkret erfaring med branding i landdistrikterne, med henblik på at dele og diskutere deres konkrete erfaringer med brandingprocesserne. Endvidere er hensigten at sammenholde og diskutere de praktiske erfaringer med den videnskabelige viden fra litteraturen, og at afdække de fokusområder og problemstillinger, som projektet vil kunne arbejde videre med, samt udvælge konkrete cases at dykke ned i. På grundlag af workshoppen og litteratur-review vil der blive udarbejdet en rapport, der samler de foreløbige erfaringer.

Vi ser workshoppen som en opstart til en dialog, hvor vi sammen får afklaret de problemstillinger, som vi vil kunne arbejde med i projektet, og hvor vi efterfølgende vil diskutere vores resultater og indblik med jer. Deltagelse er gratis.

For yderligere oplysninger og tilmelding til workshoppen inden den 5. november bedes man kontakte ph.d.- studerende Barbora Gulisova på tlf. 65 50 32 79, eller på e-mail på bagu@sam.sdu.dk.

Redaktionen afsluttet: 25.10.2018