Skip to main content
Ny professor

Fem spørgsmål til biblioteksprofessoren

Tove Faber Frandsen er udnævnt til professor mso i biblioteks- og informationsvidenskab på SDU. Vi stillede fem spørgsmål til den nye professor

Af Susan Grønbech Kongpetsak, , 29-01-2020

Biblioteks- og informationsvidenskab på SDU har fået Tove Faber Frandsen som professor mso, og hun glæder sig til at bruge sin faglige begejstring til at skabe ekstra synlighed omkring et lille felt med stor betydning. 

Hvad betyder det for fagmiljøet, at du bliver professor?

- Biblioteks- og informationsvidenskab er et lille felt og derfor betyder den ekstra synlighed meget. Det åbner døre særligt i forhold til eksterne samarbejdspartnere og i nogle sammenhænge så gør det bare en forskel, at der er en professor tilknyttet. Så jeg håber selvfølgelig, at det kommer hele fagmiljøet til gode.

Hvordan håber du, at andre kan få gavn af din forskning?

- Jeg har de seneste 5-6 år samarbejdet med to universiteter i Tanzania og Ghana om at styrke deres forskningsinfrastruktur og det er enormt tilfredsstillende at se, at vi skaber forandring. De ansatte og studerende har f.eks. fået adgang til nyere litteratur og nogle af de software-løsninger, der kan anvendes til forskning og opgaveskrivning. Derudover er der kommet flere kompetencer i organisationen, så de kan få hjælp, hvis der er brug for det. Nu kender vi også efterhånden hinanden godt og vi bliver hele tiden bedre til at løse problemstillingerne sammen.

- Når jeg forsker i forskningsmetoder, så er det klart, at i første omgang skal det komme andre forskere til gavn. Men derefter er det da håbet, at de forskere omsætter det til resultater til gavn for en masse mennesker.

Hvilket forskningsspørgsmål vil du allerhelst finde svar på?

- Jeg begejstres let, så det jeg arbejder med for tiden, er det, jeg helst vil finde svar på lige nu. Mit primære forskningsområde er bibliometri, altså anvendelse af statistiske metoder til at undersøge forfatterskabsmønstre, publikationsmønstre og litteraturens brug. Bibliometriske metoder bruges både til forskningsevaluering og videnskabsstudier.

- Jeg arbejder bl.a. med at undersøge de tilsigtede og utilsigtede effekter af bibliometriske evalueringsmetoder. Tilsigtede effekter er bl.a. øget publikationsaktivitet i de mest prestigefyldte tidsskrifter eller forlag. Men nogle hævder, at det også medfører utilsigtede effekter i form af f.eks. fragmenteret publicering i mindst mulige enheder og publicering i fuptidsskrifter.

- Et andet område, jeg arbejder med for tiden, er metodeudvikling i forhold til systematiske reviews. Et systematisk review er et litteraturstudie som prøver at identificere, vurdere, vælge og organisere al forskning af relevans for et bestemt spørgsmål. Sammen med forskere fra sundhedsvidenskab udvikler jeg metoder, der skal sikre omfattende og reproducerbar afdækning af studier, der skal indgå i et systematisk review.

Hvad er din største styrke og din største last?

- Min største styrke er nok min faglige begejstring, som betyder, at jeg ser potentiale i mange problemer og brænder for at løse dem. Jeg kommer derfor indimellem til at sige ja til mere, end jeg egentlig har tid til. Det er simpelthen for spændende, til jeg kan lade være.

- Nogle gange, når jeg så står alene i en fremmed lufthavn og mit connecting flight er aflyst, så er der altså lidt langt hjem. Men overordnet set, så har min faglige nysgerrighed bragt mig mange gode og unikke oplevelser. Jeg har mødt rigtig mange fagfæller rundt omkring i verden og jeg glædes over det faglige fællesskab, jeg indgår i. Vi har mere til fælles end man lige skulle tro.

Har du et favorit-bibliotek?

- Jeg arbejder primært med faglige, digitale biblioteker og jeg er imponeret over, at nogle af de helt store digitale biblioteker er gratis at bruge. Men der er desværre også rigtig mange, som kræver betaling og prisen betyder meget for hvem, der har adgang til viden.

- Jeg mærker i høj grad effekten af de stigende priser på faglige databaser og digitale bøger, når jeg kommer på universiteter uden økonomi til at investere i adgang til viden. Der oplever man en stigende kløft. Så jeg håber, at vi fremover i højere grad kan sørge for adgang til viden for dem, der brug for det.

Mød professoren

Tove Faber Frandsen er ny professor mso i biblioteks- og informationsvidenskab ved Institut for Design og Kommunikation. Hun forsker især i bibliometri, altså anvendelse af statistiske metoder til at undersøge forfatterskabsmønstre, publikationsmønstre og litteraturens brug. Hun samarbejder også med flere afrikanske lande om at udvikle deres forskningsinfrastruktur.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 29.01.2020