Skip to main content
Temadage

Verdensmål, walk og viden

Gymnasielærere fra hele Danmark samledes i efteråret til temadagen ”Climate change” på SDU’s feltstation i Svanninge Bjerge for at få inspiration til at undervise i klimaforandringer i et flerfagligt perspektiv.

Af Caroline Zoffmann Jessen og Susan Grønbech Kongpetsak, , 28-11-2019

I et af Fyns måske smukkeste landskaber – Svanninge Bjerge – blev gymnasielærere fra landets gymnasier på efterårets temadag Climate change inspireret til, hvordan man kan undervise tværfagligt i klimaforandringer og verdensmålene.
På dagen var der oplæg fra ph.d.-studerende Susan Graungaard Petersen fra Biologisk Institut og Lektor Rune Graulund fra Institut for Kulturvidenskaber. 

Og dagen var fyldt med højaktuelle spørgsmål:
Hvad er mekanismerne bag global opvarmning, og hvad er en drivhusgas? Hvilken konsekvens har det, at verdenshavene stiger, og vejret bliver mere ekstremt? Kan man genoprette, de skader, der er sket?

Hvordan skildres de dystre fremtidsscenarier litterært i en helt ny genre kaldet ”cli-fi” (climate fiction)? Hvad kan litteraturen i forhold til at skabe interesse for klimaforandringerne? 

Klimaforandringer fra forskellige vinkler

Ph.d.-studerende Susan Graungaard Petersen viste, med udgangspunkt i sit forskningsarbejde ved Gyldensteen Strand på Fyn, hvor vanskeligt det kan være at forene ønsket om både biodiversitet, naturgenopretning og at sænke udledningen af drivhusgasser på én gang, og at ”den oprindelige natur” ikke kan genskabes.

Lektor Rune Graulund introducerede deltagerne for den fremadstormende litterære genre cli-fi, og gav eksempler på, hvordan forestillinger om den oprindelige natur og muligheden for at genskabe den har fyldt meget i litteraturen – også før verdensmålene.

Han argumenterede også for, at litteraturen ved at præsentere de dystre scenarier kan vække følelser og dermed mobilisere til handling – måske i endnu højere grad, end de mange data om verdens tilstand, der produceres. 

På den efterfølgende gåtur i Svanninge Bjerge fik deltagere ny viden om hvordan man administrerer naturområdet – og prøver sig frem med zoner for biodiversitet, zoner, hvor naturen lades i fred, men også tæmmede forsøgsområder- hvor plantagedriften giver lav CO2 udledning. 

Der var tilfredshed med temadagen blandt de deltagende gymnasielærere:

- Jeg underviser i biologi og engelsk, og det er meget sjældent, at man får faglig inspiration til begge fag samtidig, så jeg er fyldt med ideer til, hvordan eleverne kan arbejde tværfagligt med både projektet ved Gyldensteen Stand og noget af den climate fiction, vi er blevet præsenteret for, sagde Mette Mark fra Middelfart Gymnasium.

Kort om temadage

Humaniora tilbyder en række efteruddannelsestilbud til gymnasielærere, herunder temadage, der med udgangspunkt i aktuelle emner giver forskningsbaseret flerfaglig inspiration til underviserne i gymnasieskolen – samt adgang til materialesamlinger, de kan anvende i den efterfølgende undervisning i gymnasiet. Se mere om temadagene her 

Redaktionen afsluttet: 28.11.2019