Skip to main content
nedlukning

Studerende får det bedste ud af situationen

Studievejledningen har haft kontakt med flere hundrede af Humanioras studerende under SDU’s nedlukning. Her gør vejleder Tine Wåst status på de studerendes indsigter og bekymringer i denne særlige tid.

Af Susan Grønbech Kongpetsak, , 19-04-2020

Hvordan får jeg skabt struktur på hverdagen, når grænserne mellem studier og fritid flyder sammen på et lille kollegieværelse? Får jeg lært tingene godt nok i den her situation, så jeg kan klare mine eksaminer til sommer? Hvad gør jeg, når jeg savner mit faglige fællesskab? 

Det er nogle af de spørgsmål, der har fyldt meget i Studievejledningen på Humaniora de seneste uger, hvor SDU har været lukket ned på grund af corona-virus og undervisningen er afviklet online. 

Hverdag vendt på hovedet

Antallet af vejledninger har været på samme niveau som normalt på denne tid af semesteret, men det er – i sagens natur - nogle andre spørgsmål, som har fyldt hos de studerende. 

- De studerende henvender sig ikke på grund af nedlukningen af SDU, men den særlige situation skubber på nogle udfordringer, som allerede var der i forvejen. Langt henad vejen har de studerende fuldstændig de samme udfordringer, som os andre. De har fået vendt deres hverdag på hovedet og savner de faglige fællesskaber, som ofte spiller en stor rolle for motivationen på studiet, forklarer studievejleder Tine Wåst.

Struktur på hverdagen

Et af tidens helt store spørgsmål til vejlederne i Studievejledningen er, hvordan man får styr på de flydende grænser mellem arbejde og fritid. Udfordringerne bliver bestemt ikke mindre af, at en hel del af de studerende bor på begrænset plads og måske endda har familie derhjemme, så de er vant til at tage ud af huset for at studere.

- De studerende klarer situationen virkelig godt, tackler udfordringer med kreative løsninger og har stor forståelse for den her usædvanlige situation. Og så taler vi med dem om, hvordan nogle små justeringer kan skabe noget struktur på hverdagen; så man får snakket med sin studiegruppe bare digitalt, får delt arbejdstid og fritid op, og flytter sig lidt rundt i derhjemme, så man arbejder, spiser og ser fjernsyn forskellige steder, fortæller Tine Wåst fra Studievejledningen.

Eksamensbekymringer

En anden ting, som fylder meget hos de studerende er, om de får lært nok i den tid, hvor undervisningen kører online. For selvom underviserne hurtigt efter nedlukningen har omlagt til onlineundervisning, så er der stadig en vis usikkerhed blandt de studerende i forhold til, hvordan de bedst studerer på denne anderledes måde.

- Blandt de studerende vi taler med, så er deres allerstørste bekymring, om de lærer nok, så de er klar til de eksaminer, der kommer i juni. Og til vejledninger taler vi os frem til, hvordan man dæmper bekymringerne, eksempelvis ved at række ud til sin studiegruppe eller læsegruppe og tage nogle faglige diskussioner eller læse noget sammen online, så man stadig har sit fællesskab på studiet, bare hver for sig, forklarer Tine Wåst. 

Rum til refleksion

En sidste vigtig pointe Studievejledningen på Humaniora pt. lægger vægt på i deres vejledningsaktiviteter er, at huske de studerende på, at denne ekstraordinære tid også giver muligheder – ikke kun begrænsninger.

- Vi understreger især i vores opsøgende vejledning, at denne tid - hvor man får en pause fra de mange kanaler, man ellers er travl på - også giver et særligt rum til refleksion, eftertænksomhed og at få sat nogle ord på, hvad man som studerende drømmer om og gerne vil med sit studie og sit studieliv, siger Tine Wåst.

Den opfordring er hermed også givet videre til alle andre, der er sendt hjem i denne tid.

Redaktionen afsluttet: 19.04.2020