Skip to main content
Spørg eksperten: Kampdag

Hvorfor er ligestilling så svært at opnå?

Hvilke tre temaer er det værd at rette fokus mod, hvis der skal opnås mere ligestilling i samfundet. Uddannelsesvalg, familieliv og kønsidentitet lyder professor Karen Hvidtfeldts bud, som hun uddyber her.

Af Caroline Zoffmann Jessen og Susan Grønbech Kongpetsak, , 08-03-2022

Hvorfor er uddannelsesvalg vigtigt for ligestillingen?

Uddannelse har selvsagt stor betydning for vejen ud på arbejdsmarkedet. De traditionelle opdelinger ændrer sig i disse år, men samtidig opstår nye polariseringer indenfor uddannelse. Mange af de humanistiske fag har i dag meget få mandlige studerende og vi ser på Sundhedsvidenskab, at medicinstudiet i dag har et flertal af kvindelige studerende, helt modsat tidligere.

Det er ikke nødvendigvis et problem i sig selv, men nye problematikker og uligheder kan tænkes at træde frem, fx hvis mænd ikke kommer til lægen i tilstrækkelig grad, fordi de ikke føler sig forstået af den kvindelige læge.

Overordnet set går det langsomt med forandringerne henimod ligestilling, og på den måde er uddannelsessystemet med til at etablere og fastholde ulighed i jobmuligheder, indtjening og karriereveje

Karen Hvidtfeldt, professor

Overordnet set går det langsomt med forandringerne henimod ligestilling, og på den måde er uddannelsessystemet med til at etablere og fastholde ulighed i jobmuligheder, indtjening og karriereveje efter endt uddannelse. Vi regner med, at vores studerende vælger den uddannelse, de hver især har lyst til eller evner for, men spørgsmålet er, hvor frit det egentlig er?

Hvad er det, der præger unge menneskers drømme om fremtiden og forventninger til sig selv? Som kvinde, er der jo ingen regler der siger, at man ikke kan blive professor i fysik. Men der er nogle bestemte forventninger og forestillinger, som gør, at muligheden måske ikke springer lige let i øjnene for alle studerende.

Hvorfor tror du, at det er sådan?

Spørgsmålet om køn og dets betydning bliver bygget op som en del af os gennem hele tilværelsen. Allerede måden man taler om fosteret på, inden det fødes, og de forskellige forventninger i forhold til opdragelsen af drenge og piger, udstyrer os med forskellige forventninger til os selv og til livet. De mekanismer trænger vi fortsat til at få undersøgt nærmere.

Derfor er det vigtigt, at vi ikke tænker: nu er ligestillingen ”løst”, fordi er der mange kvinder, der gennemfører en universitetsuddannelse. Vi skal blive ved med at forholde os til ligestilling og ikke mindst de nye problematikker, som opstår i forlængelse af samfundsmæssige ændringer.

Som universitet kunne vi selv godt være mere opmærksomme på at vise mangfoldighed og diversitet i forhold til de forskellige uddannelser, så kommende studerende måske lettere kan drømme om nye og ”utraditionelle” uddannelser og karriereveje. 

Hvilken rolle har familielivet i ligestillingsspørgsmål?

Ulighed i familielivet kan på en hel del punkter føres over i spørgsmålet om lønninger hos mænd og kvinder. Forskellige uddannelser fører til forskellige lønninger, og det er fortsat sådan, at de brancher, hvor kvinderne er i overtal, typisk har lavere lønninger. På den måde spiller uddannelsesvalget en væsentlig rolle for fremtidig karriere og løn.

Sker der ændringer i familielivet i disse år?

Ja der er bestemt en udvikling i gang, selvom det går langsomt. Den øremærkede barsel og andre politiske tiltag betyder noget for at få udlignet ulighederne. Og så er der jo hele området med de mange flere forskellige typer familier som vinder frem, selvom de fleste af os fortsat orienterer os i forhold til kernefamilien.

Hvad er køn ifølge den nyeste forskning – hvad betyder det for ligestillingen?

Spørgsmålet om køn er helt sikkert blevet mere kompliceret – både virkeligheden og i forskningen. Det nye fokus på mere flydende kønsidentiteter problematiserer de skarpe opdelinger, vi har været vant til, og skaber nye rammer for, hvordan vi tænker og taler om køn og ligestilling.

Ligestilling er ikke længere blot et spørgsmål om kvindernes rettigheder, men handler om at sætte fokus på forskelle og diversitet. Måske burde dagen i virkeligheden omdøbes til kønnenes kampdag

Karen Hvidtfeldt, professor

Tidligere tog forskningen i høj grad udgangspunkt i, at kønnet var opdelt i sex (det biologiske køn) and gender (det sociale køn). Kulturforskningen i dag taler om køn som noget mere komplekst og dynamisk; overordnet kan man sige, at køn i dag i højere grad forstås som noget man gør end som noget man er, og det er hele tiden i dialog med omverdenen og de forventninger, man mødes med.

Og så skal det understreges, at der ikke langt fra er enighed i kønsforskningen, men der eksisterer mange forskellige opfattelser af, hvad der er vigtigt at forske i og lyse på.

I forhold til ligestilling, så er det ikke længere blot et spørgsmål om kvindernes rettigheder, det handler langt bredere om at sætte fokus på forskelle og diversitet. Så i virkeligheden burde kvindernes kampdag måske omdøbes til kønnenes kampdag. 

Mød forskeren

Karen Hvidtfeldt er professor og leder af Center for Køn og Diversitet på SDU.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 08.03.2022