Skip to main content
coronavirus

5 gode råd til dig, der underviser online

Inger-Marie Christensen er specialkonsulent i SDU Universitetspædagogik og har siden 2008 hjulpet undervisere på SDU med at udvikle og gennemføre blended learning og ren online undervisning. Hun er særlig optaget af underviserens rolle(r) ifm. blended og online læring og udgav i januar med kollegaer, artiklen ”Den blendede undervisers roller og kompetencer”.

Af Susan Grønbech Kongpetsak, , 20-03-2020

1. Kommunikér med de studerende på en tidseffektiv måde

Hvis du bruger meget tid på at besvare spørgsmål fra de studerende via mail, kan du med fordele lave et Q & A-forum  i discussion board i dit Blackboardkursus. Alle vil kunne se, hvad der bliver spurgt om, og hvad du svarer. Når en studerende stiller samme spørgsmål som en anden, kan du blot henvise til det svar, du allerede har givet.
Du kan også foregribe spørgsmål fra studerende ved i denne periode med ren online undervisning at sende en kollektiv besked ud via Announcements (f.eks. hver mandag), hvor du fortæller, hvad der skal ske online denne uge. På den måde kan du forventningsafstemme og give de studerende overblik.

 

2. Vær tydelig i din kommunikation og tag ikke noget for givet

Når du underviser i det fysiske undervisningslokale, kan du altid give forklaringer og uddybe den information, du har givet, hvis noget er uklart for de studerende. Det kan du ikke på samme måde, når du underviser asynkront via Blackboard. Når du lægger nye ressourcer og aktiviteter op til de studerende, så vær opmærksom på at give tydelige instrukser.

Fortæl de studerende, hvad de skal gøre trin for trin:
F.eks.: læs først kapitel 1. Se derefter videoen. Post nu din analyse af xxx. Læs og kommentér på 2 af dine medstuderendes analyser. Studér og giv respons på den feedback, du selv har modtaget.

Hvor de skal gøre det
Fortæl dem, hvor i Blackboard de finder videoen, teksten, bloggen osv.

Hvordan de skal gøre det
Skal de studerende f.eks. lave en analyse eller poste et diskussionsoplæg, så fortæl, hvilke kvalitative og kvantitative krav, der gælder og giv gerne eksempler. F.eks. hjælper du dine studerende på vej ved selv at poste et første, eksemplarisk indlæg, der viser, hvordan opgaven kan løses.

Hvorfor
Aktivér de studerendes motivation ved at fortælle, hvad de får ud af at gennemføre aktiviteterne.

Hvornår
Fortæl, hvornår aktiviteterne skal gennemføres. Giv gerne én deadline for de studerendes bidrag og en deadline et par dage senere for at kommentere på hinandens bidrag. På den måde understøtter du interaktion online.

3. Aktivér dine studerende online

Understøt de studerendes læring og deres bearbejdning af dine videoer, tekster m.m. ved at integrere online aktiviteter. Læs mere i planen Sådan laver du aktiverende undervisning online.

 

4. Giv struktur og vær konsistent

Vær konsistent i den måde, du gør videoer og aktiviteter tilgængelige for de studerende på, sådan at de
ikke behøver at bruge tid på at navigere rundt i Blackboard, men kan koncentrere sig om dine materialer og aktiviteter.

5. Snak med en kollega

Snak med en kollega online om muligheder og udfordringer. Ofte får man øje på nye muligheder i dialogen med andre.

Har du brug for inspiration eller sparring, så deltag i et kort, online kursus eller få online vejledning.

Redaktionen afsluttet: 20.03.2020