Skip to main content
Verdensmålene

Sådan bidrager Humaniora til verdensmålene

Humaniora på SDU er allerede godt i gang med at bidrage til arbejdet med verdensmålene. Det blev særligt tydeligt gennem en postersession på årets ledelsesseminar.

Af Susan Grønbech Kongpetsak, , 08-10-2019

CO2-teater for unge, kultur- og formidlingsstuderende, der arbejder projektorienteret med verdensmålene, en årlig bæredygtighedsfestival, en mangeårig indsats for at undervise og forske i menneskerettigheder både herhjemme og ude i verden, udvikling af bæredygtige turismeprojekter og uddannelse af turismepraktikere inden for bæredygtig turisme, 

Det er blot nogle af de mange igangværende projekter på Humaniora, som allerede arbejder med et eller flere af FN’s 17 verdensmål.

Mange indsatser i gang 

På årets ledelsesseminar var en vigtig del af programmet en postersession med knap 30 posters, der gav overblik over alle de områder, hvor de humanistiske forskere og undervisere er i gang med indsatser, som relaterer sig til verdensmålene. Her præsenterede de forskere og undervisere, som havde mulighed for at deltage ved seminaret, deres projekter for grupper af kollegaer på skift.

Ros fra forsknings- og studieledere

Og det blev meget vel modtaget af forsknings- og studielederne på Humaniora:

-Postervandringen var fantastisk spændende.

-Bredden i postersessionen var inspirerende både i forhold til, hvordan man kan arbejde med verdensmålene i forskningsansøgninger og med de studerende.

-Det var opløftende at se vores arbejde gennem målenes perspektiv og se, hvordan vi som universitet kan arbejde kritisk reflekteret med disse problemer i verden.

Sådan lød blot nogle af de mange positive tilkendegivelser efter postersessionen.

Et udvalg af Humanioras mange verdensmålsposters er efter seminaret blevet trykt og hængt op på Det Humanistiske Fakultetssekretariat. Ligeledes vil Humanioras mange forskellige verdensmålsindsatser blive præsenteret på fakultetets hjemmeside i løbet af efteråret 2019.

Redaktionen afsluttet: 08.10.2019