Skip to main content
DA / EN
Plagiattjek

3 ting du skal vide om plagiattjek

Eksamensperioden er i fuld gang. Det betyder også, at du som underviser skal være opmærksom på, om du har studerende, der plagierer.

Her er 3 ting, du skal vide om processen for plagiattjek af eksamensopgaver på SDU.

1. Du skal selv tjekke plagiatrapporten på Blackboard 
Alle eksamensbesvarelser, der afleveres i SDU Assignment i Blackboard, bliver automatisk plagiattjekket i SafeAssign (SDUs system til plagiattjek, red.). Men det er dig som underviser, der er ansvarlig for at gennemse plagiatrapporten. Automatisk plagiattjek betyder altså ikke, at du får besked, hvis der er mistanke om plagiat.

Se SDUnet for vejledning til, hvordan du finder plagiatrapporten, og hvordan du læser rapporten.


2. Du skal altid gå videre med en mistanke om plagiat. Også selvom den ikke bliver bekræftet i SafeAssign 
SafeAssign tjekker opgaver indleveret på SDU op mod offentlige artikeldatabaser og offentligt tilgængeligt indhold på internettet. Men da der fx ikke er garanti for, at opgaver indleveret på andre universiteter er en del af plagiattjekket, skal du som underviser altid gå videre med en mistanke om plagiat. Også selvom din mistanke ikke bliver bekræftet af plagiatrapporten.

Finder du sammenfald med en opgave/kilde, som du selv har fundet fx via Google, kan du lave en manuel sammenligning i SafeAssign. Se vejledning til, hvordan du uploader en fil til sammenligning i SafeAssign.


3. Plagiatrapporter kan være forsinkede.
Der kan gå 3-4 dage fra en opgave er afleveret til, der er lavet plagiatrapport. Det skyldes den store mængde af filer ifm. eksamens- og specialeafleveringer.


SDU overgår inde længe til Digital Eksamen, som tilbyder bl.a. et bedre plagiattjek end det nuværende system. Det er også det system, som de fleste andre danske universiteter benytter. Vi kører piloter på Digital Eksamen fra kommende vintereksamen. Nærmere orientering om dato for ibrugtagning kommer senere.

Redaktionen afsluttet: 20.06.2019