Skip to main content
e-læring

SDU får nyt e-læringssystem

SDU får nyt e-læringssystem, som forventes i fuld drift 2021. Man har valgt, at Itslearning afløser Blackboard, da det nye system i udbudsprocessen scorede væsentlig højere på funktionalitet og brugerflade.

Af Susan Grønbech Kongpetsak, , 18-05-2020

SDU skal have nyt e-læringssystem som afløser for Blackboard, og i begyndelsen af maj blev der skrevet kontrakt med Itslearning om levering af en ny læringsplatform til alle SDU's brugere. Det er planen, at SDU's nye e-læringsplatform skal være i fuld drift til januar 2021.

 

Itslearning er udvalgt efter en længere udbudsproces, hvor en gruppe af undervisere, studerende og e-læringsfolk bl.a. har testet tre systemer i forhold til, hvor godt de understøttede en række forskellige brugsscenarier. Desuden har man evalueret på konkret funktionalitet, tekniske specifikationer og på prisen. Kvaliteten af funktionalitet og brugerflade blev afgørende for valget, og her scorede Itslearning væsentligt højere end de øvrige to systemer. 

Et gevaldigt løft

Institutleder Per Krogh Hansen fra Institut for Kulturvidenskaber sidder med i styregruppen for projektet, og han ser frem til at det nye e-læringssystem skal i brug på SDU efter en grundig udvælgelsesproces.

-Projektleder Lise Petersen og SDU’s udbudskontor har ydet en kæmpe og særdeles professionel indsats med henblik på at få sat de rette kravsspecifikationer op og bragt os i sikker havn. Processen har været involverende, og det har været godt at have studerende med undervejs. Nu glæder jeg mig til at se det blive rullet ud, siger han. 

Prodekan Lars Grassmé Binderup fra Det Humanistiske Fakultet har også store forventninger til det nye e-læringssystem, selvom der selvfølgelig kommer en tilvænningsfase med et helt nyt system.

 

-Jeg har endnu ikke selv haft lejlighed til at bruge systemet, men jeg ved, at det er udvalgt efter en lang og grundig proces med blandt andet brugertests. Vi kommer til at skulle vænne os til det nye system alle sammen, men jeg har stor tiltro til, at det på sigt vil give e-læringen på vores fakultetet et gevaldigt løft, siger han.

Kan forløse e-lærings-potentialer

Også afdelingsleder Rune Nørgaard fra fakultetssekretariatet forventer sig meget af det nye e-læringssystem:

 

- Det kan virke som en stor mundfuld at skulle overgå til et nyt system oven i alle de andre ting, vi også er i gang med at implementere. Men det gamle Blackboard var en døende patient, så der var ikke rigtig noget valg. Derudover tror jeg, at den stejle læringskurve, vi har været igennem med onlineundervisning under coronakrisen kan være en vigtig løftestang for implementeringen af den nye platform, siger han og uddyber:

-Jeg håber at det nye system og den øgede erfaring med online undervisning kan føre til, at vi får forløst nogle flere af de potentialer, som en moderne e-læringsplatform kan tilbyde.

Han vurderer samtidig, at Humaniora er klar til at implementer fremtidens e-læringsplatform.

- Fakultetet står særdeles godt rustet til at implementere en ny e-læringsplatform. Vi har over det seneste år både arbejdet med at styrke kompetencerne i studieadministrationen generelt i forhold til IT-implementering og oprustet på fakultetet, hvor vi har et rigtigt stærkt hold til at understøtte implementeringen.

Implementering går i gang

I de kommende måneder vil der på de 5 fakulteter og i SDUUP, SDU Digital og SDU IT blive arbejdet på at implementere ITslearning blandt alle SDU’s brugere.

 

Der vil blive gennemført pilotprojekt på forskellige uddannelser/kurser i efterårssemestret, lavet retningslinjer, kursusskabeloner og brugeruddannelse, og det relevante undervisningsmateriale vil blive flyttet over i den nye platform i samarbejde med brugerne.

Det er planen at den nye platform går i fuld drift til januar 2021, og at al undervisning fra og med forårssemestret vil blive afviklet i den nye platform.

Blackboard udfases herefter, men den enkelte bruger er sikret mulighed for at kunne få adgang til gamle kurser i Blackboard i op til ét år, således at værdifuldt materiale ikke går tabt.

Læs mere om det nye e-læringssystem på SDU her

 

Redaktionen afsluttet: 18.05.2020