Skip to main content
e-læringssystem

SDU's nye e-læringssystem testes i efteråret

SDU får nyt e-læringssystem fra januar 2021, og i efteråret pilottestes Itslearning på en række uddannelser. Alle der skal arbejde med systemet får tilbud om en grundig introduktion, inden systemet går i luften næste år.

Af Louise Toftgaard Fibiger, , 27-08-2020

Med Itslearning får SDU et langt mere moderne, opdateret og brugervenligt e-læringssystem, som byder på mange nye muligheder og pædagogiske værktøjer - både for undervisere og for studerende. Alle der skal arbejde med systemet får tilbud om en grundig introduktion, men  først skal der høstes erfaringer i efterårets pilotprojekt. 

Pilotprojekt på Itslearning

I efterårssemesteret 2020 kører der pilotprojekt på Itslearning. Formålet er at færdiggøre retningslinjerne for brug af Itslearning på SDU, afprøve systemets værktøjer til kommunikation med de studerende, identificere behov for brugeruddannelse og vejledningsmateriale, teste dataoverførsel fra BlackBoard og at få etableret et godt support-setup.

Humaniora har valgt en ambitiøs pilottest og deltager som eneste fakultet med 2 hele uddannelser: Oldtidskundskab og Tilvalg i Kommunikation, Retorik og Formidling. I alt deltager ca. 80 studerende og 13 undervisere fordelt på 20 kurser. Dette for at teste så bredt som muligt, om end det stadig kun er et hjørne af Humaniora.

Piloten kickstartet

Pilotprojektet blev kickstartet med en workshop 14. august for alle underviserne på Humaniora, som deltager i pilotprojektet. Her blev underviserne klædt på til at arbejde i det nye system. Ved semesterstart bliver der holdt tilsvarende introduktionsmøder for de studerende med fokus på de værktøjer, som er relevante for den målgruppe.

Løbende erfaringsopsamling

I løbet af efteråret bliver der en løbende central erfaringsopsamling, hvor bl.a. undervisere fra pilotprojektet deltager. Lokalt bliver der holdt månedlige møder i Humanioras it-og digitaliseringsudvalg, hvis medlemmer repræsenterer de 4 institutter på Humaniora.

Udvalgets rolle bliver at give feedback og input til retningslinjer og kursus-setup i Itslearning, plan for datamigration, behov for support og frem for alt formidle dialogen om projektet med kollegaerne på institutterne, så vi får et bredt brugerperspektiv.

Intro til Itslearning i efteråret

I løbet af efteråret - og inden forårets kurser skal oprettes - vil alle medarbejdere modtage nærmere information om, hvordan implementering af Itslearning på Humaniora kommer til at foregå, herunder brugeruddannelse og vejledning.

Hvis studienævnene finder det relevant, kan de allerede nu booke en introduktion til Itslearning på et af årets sidste studienævnsmøder. Ta’ fat i e-læringskoordinator Louise Toftgaard Fibiger for nærmere aftale.

Mulighed for at udforske det nye system

Hvis du allerede nu har lyst til at kigge nærmere på det nye system, kan du logge ind på sdu.itslearning.com med dit SDU-brugernavn og password. Vælg ’Log på med Office 365’.

Du har et personligt sandkasserum, hvor du har mulighed for at afprøve de forskellige værktøjer og sætte et kursus op. Se evt. SDUUPs intro til Itslearning.

Redaktionen afsluttet: 27.08.2020