Skip to main content
DA / EN
Donation

Nyt nordisk humanistisk center skal skabe nye forståelser af verdens samfundsudfordringer

Ved hjælp af en donation fra Den A.P. Møllerske Støttefond etablerer Københavns Universitet og Syddansk Universitet et nyt forskningscenter – Nordic Humanities Center for Challenge-Based Inquiry. Centeret skal med afsæt i humanistiske discipliner bidrage med nuancering, perspektivering, nye forståelser og handlemuligheder i forhold til de helt store samfundsudfordringer som for eksempel klimakrisen og pandemier.

Nordic Humanities Center for Challenge-Based Inquiry etableres med en bevilling på 60 millioner kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

”I min bog er humanismen kommet lidt i baggrunden. Det tjener ikke mennesket. Målet med centeret er således at bringe flere humanistiske perspektiver på verdens udfordringer i spil og på den måde supplere de tekniske videnskaber med nye handlemuligheder og visioner”, siger formand for Den A.P. Møllerske Støttefond, Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla.

Centeret bliver et væsentligt forskningscenter med udgangspunkt i humanistiske faglige discipliner, som for eksempel sprog, historie og litteratur.

Nordic Humanities Center for Challenge-Based Inquiry bliver forankret på såvel Københavns Universitet som Syddansk Universitet.

”Jeg er taknemlig for den tillid, Den A.P. Møllerske Støttefond har vist vores universitet, og jeg vil glæde mig til at følge de humanistiske forskeres arbejde, når de skal omsætte deres viden til løsninger på de store og samtidsrelevante udfordringer. Jeg er overbevist om, at de stærke humanistiske forskningsmiljøer på Københavns Universitet og Syddansk Universitet – som her får mulighed for at afprøve nye former for samarbejde – vil kunne bidrage med perspektiver, nuancer og analyser og med et dybere historisk perspektiv, der samtidig peger fremad”, udtaler rektor Henrik C. Wegener ved Københavns Universitet’.

Rektor Jens Ringsmose ved Syddansk Universitet tilføjer:

”Vores samfund står overfor en række problemer, der udfordrer vores sammenhængskraft, måden vores samfund skal se ud på, og for klimakrisens vedkommende, vores klodes tilstand. Aldrig har den humanistiske forskning været vigtigere i forhold til at forstå kompleksiteten af problemerne og de etiske udfordringer, som vi står overfor. Vi er derfor meget taknemmelige for donationen, som indebærer, at humanistiske forskere på SDU og KU får endnu bedre muligheder for at bidrage med løsninger på de store udfordringer, vi står overfor”.

Forskningstemaer og organisering

En lang række forskere fra Københavns Universitet og Syddansk Universitet, både erfarne og unge talenter, vil blive tilknyttet centeret. Desuden ansættes en centerleder og administrative medarbejdere, der ikke mindst skal bistå med det store formidlingsarbejde, der forventes af centeret.

Forskerne vil som udgangspunkt indgå i aktiviteterne og forskningen i centeret i ét-års intervaller for at supplere centerets kernestab og den akademiske centerledelse. Hvert forskerteam vil blive sammensat af forskere fra Danmark suppleret med forskere fra især de øvrige nordiske lande, men også fra resten af verden. Der vil blive arbejdet målrettet med at formidle centerets resultater bredt.

Den A.P. Møllerske Støttefonds bevilling på 60 millioner kroner gør det muligt at drive centeret i seks år fra og med 2023. 


Redaktionen afsluttet: 01.09.2022