Skip to main content
Dødsfald

Mindeord for Hans Frede Nielsen

Hans Frede Nielsen (1943-2021), professor emeritus ved Institut for Sprog og Kommunikation, er gået bort. Æret være hans minde.

Efter 46 år ved engelskfaget på Odense Universitet og senere Syddansk Universitet er professor dr.phil. Hans Frede Nielsen gået bort.

Vi er mange, der altid vil huske ham som den lune, tænksomme kollega med et kolossalt fagligt engagement, både forskningsmæssigt inden for sproghistorie og undervisningsmæssigt inden for engelskfaget. Talrige studerende har gennem årene nydt godt af hans grundige indføring i sproghistorie, fonetik og andre sproglige discipliner.

Hans Frede modtog en solid traditionel skoling med en BA i Anglo-Saxon Studies fra University of Cambridge i 1966 og magisterkonferens i engelsk filologi fra Københavns Universitet i 1971.

De ældre sprog i fokus

Efter nogle få år med ansættelser på Nørresundby Gymnasium, Aalborghus Statsgymnasium og Aalborg Handelsskole kom han til Engelsk Institut ved Odense Universitet i 1975. Her formede hans karriere sig både inden for engelskfaget og mere tværfagligt med betydelige bidrag primært inden for oldengelsk, skandinaviske runer, frisisk og gotisk.

I 1999 blev han professor ved Institut for Sprog og Kommunikation og besad denne stilling frem til 2006, hvor han fik emeritus-status. Hans usædvanligt store publikationsliste omfatter bl.a. den meget roste disputats Old English and the Continental Germanic Languages (Innsbruck 1981), som han skrev som stipendiat ved universitetets Laboratorium for Folkesproglig Middelalderlitteratur, og den internationalt også meget anerkendte The Early Runic Languages of Scandinavia (Heidelberg 2000).

Han var meget aktiv som redaktør (bl.a. af NOWELE, som han grundlagde sammen med lektor Erik W. Hansen i 1983), og gennem årene har han arrangeret talrige konferencer og studiekredse. Hans meget store forskningsmæssige indsats aftvang både national og international respekt.

Forskede til det sidste

Hans Frede leverede også en aktiv og yderst retlinet indsats som medlem af institutråd, studienævn og fakultetsråd.

Trods efterhånden svigtende helbred opretholdt hans sin gang på universitetet og var forskningsmæssigt aktiv til det sidste. Hans Frede var i ordets allerbedste betydning en nørd med sans for sprogenes mindste bestanddele og deres herkomst.

Han trivedes nok allerbedst med hovedet i gamle bøger eller i en lærd udredning på en konference, men når man mødte ham på gangen eller til institutfrokost, blev det altid til hyggeligt samvær og en snak om mangt og meget med underspillet jysk humor.

Æret være hans minde!

Lars Ole Sauerberg
Sharon Millar
Carl Bache

Redaktionen afsluttet: 13.01.2021