Skip to main content
Nyt Center

Nyt Center for Køn og Diversitet åbner på SDU

Den offentlige samtale er fyldt med debatter om køn og ligestilling, men de komplekse problemstillinger er svære at få løst. Nyt Center for Køn og Diversitet på SDU vil samle kulturforskere og samfundsaktører om at skabe ny viden og løsninger på området.

Af Susan Grønbech Kongpetsak, , 27-05-2021

Hvorfor bliver så få danske kvinder iværksættere? Hvordan kan viden om køn og kultur bidrage med nye vinkler på problemer i ghettoer og deres rolle i velfærdssamfundet? Hvordan påvirkes mænds forestillinger om maskulinitet af alvorlig sygdom? Og hvorfor mangler der fortsat kvinder på scenerne til festivaler og store koncerter efter årelange debatter om skæv kønsbalance i musikbranchen?

Det er blot et lille udpluk af de temaer, som det nye Center for Køn og Diversitet på SDU vil arbejde med og ikke mindst søge at finde løsninger på.

Forskningscentret vil gennem tværfaglig forskning og samarbejder med biblioteker, kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner og andre samfundsaktører bidrage med viden om og løsninger på nogle af de problematikker, som det har vist sig vanskelige at håndtere, når det kommer til spørgsmål om køn, diversitet og ligestilling.

Yderligere samarbejder centret med Nordisk Kvindelitteraturhistorie om den fortsatte udvikling af databasen.

Hvornår bliver forskelle til problemer?

Køn og ligestilling spiller en kæmpe rolle i samfundsdebatten og er samtidig komplekse spørgsmål at løse, fordi problematikkerne er vævet sammen af menneskers samspil, traditioner og vaner, økonomiske overvejelser, nye teknologier og meget mere. Det forklarer leder af det nye center, professor Karen Hvidtfeldt fra Institut for Kulturvidenskaber.

- Vi vil være et center, hvor praksis og kulturanalytikere mødes og samarbejder om de konkrete og meget forskellige problemer, der findes på området. Det nye center vil bidrage med et nuanceret indblik i de forskelle, der findes - hvad de betyder og hvornår forskellene bliver til problemerfx i forhold til mænds sundhed, siger Karen Hvidtfeldt og uddyber:

- Vi vil være med til at kvalificere den offentlige samtale om køn og diversitet og gå i dybere dialog om, hvorfor mange ender med at opretholde strukturer, som man ikke har interesse i at holde fast i. Her kan kulturanalysen bidrage, fordi faget har en lang tradition for både at arbejde tværfagligt og bidrage til løsningen af aktuelle samfundsproblemer.


Åbner med onlinekonference

Centrets fokus på aktuelle problemstillinger betyder, at man især vil beskæftige sig med forskningsprojekter om henholdsvis diskrimination og ulighed, inklusion, demokratisering og medborgerskab, bl.a. indenfor sundhed, reproduktion og klima.

Det nye Center for Køn og Diversitet lanceres med to dages onlinekonference d. 16.-17. juni 2021.
Se mere om konferencen og det nye center her.

Kort om Center for Køn og Diversitet

  • Centeret ledes af professor Karen Hvidtfeldt i samarbejde med professor Charlotte Kroløkke, professor Anne Scott Sørensen og institutleder Per Krogh Hansen, alle fra Institut for Kulturvidenskaber.
  • Som det første kønsforskningscenter i Danmark arbejder centret med FN’s 17 verdensmål og vil gennem fri, uafhængig og kritisk forskning bidrage til en bæredygtig omstilling på områderne køn, ulighed, sundhed og inklusion.
Kontakt centeret

Centeret ledes af professor Karen Hvidtfeldt i samarbejde med professor Charlotte Kroløkke, professor Anne Scott Sørensen og institutleder Per Krogh Hansen, alle fra Institut for Kulturvidenskaber.

kontakt

Redaktionen afsluttet: 27.05.2021