Skip to main content
verdensmålene

Nyt forløb om bæredygtig udvikling går i luften

Fra 1. september bliver bæredygtig udvikling en del af uddannelserne på SDU, når nye studerende på 17 af universitetets uddannelser på tværs af fakulteter får et forskningsbaseret introduktionsforløb om verdensmålene for bæredygtig udvikling. Næste år rulles forløbet ud på alle uddannelser.

Af Susan Grønbech Kongpetsak, , 25-06-2020

Hvad kan gøres for at løse den globale fosforkrise? Hvad er den politiske og historiske kontekst for verdensmålene for bæredygtig udvikling? Og hvordan kan forskellige fagligheder bidrage til at mindske ulighed indenfor sundhed.

Det er nogle af de store temaer, som nye studerende på 17 af SDU’s bacheloruddannelser kommer til at arbejde akademisk med i efteråret 2020. De deltager nemlig på deres første semester i et helt nyt og forskningsbaseret introduktionsforløb om verdensmålene for bæredygtig udvikling, der kører som pilotprojekt i år og rulles ud på alle SDU’s uddannelser næste år.

God energi i projektet

Forløbet er e-læringsbaseret, består af seks forskellige moduler og er udviklet i tværfagligt samarbejde mellem 25 SDU-forskere med kompetencer på området. Forskere fra alle universitetets fem fakulteter har bidraget til udviklingen af det nye bæredygtighedsforløb og producerer også både artikler, videoer og andet materiale til forløbet.
I styregruppen er man imponeret over det tværfaglige samarbejde:

- Det har virkelig været en god bottom-up-proces, hvor 25 forskere med helt forskellige fagligheder har arbejdet ekstremt konstruktivt sammen for at udvikle et fælles undervisningsforløb. Måske kan det her føre andre tværfaglige ting med sig, siger Lars Grassmé Binderup, prodekan på Det Humanistiske Fakultet og formand for projektets styregruppe.

Også prodekan på Det Naturvidenskabelige Fakultet, Poul Nielsen, der er med i styregruppen og bidrager til et af undervisningsmodulerne, er tilfreds:

- Selvfølgelig er der altid udfordringer, når man arbejder på tværs af mange forskellige forskningstraditioner, men der har virkelig været god energi i projektet. Og det er gået vældig godt med at få struktur i arbejdet, og allerede nu begynder mange af modulerne at se både fine og færdige ud, siger han.

Inspireret til bæredygtighed

Men hvad får de nye studerende så ud af introduktionsforløbet? En hel del, hvis man spørger de repræsenterede studerende i projektet, der ved flere lejligheder har udtrykt stor tilfredshed med forløbet.

Også prodekan Poul Nielsen fra Naturvidenskab understreger vigtigheden af, at der arbejdes med verdensmålene i SDU’s uddannelser:

-Verdensmålene er vigtige både for SDU og de studerende, fordi de er et billede på vores virkelighed og de udfordringer, vi som menneskehed står overfor. Derfor er det vigtigt, at de studerende bliver inspirerede til at se, at vi alle har en rolle at spille i løsningerne af store samfundsudfordringer og deres uddannelser også kan spille ind i problemstillingerne, forklarer Poul Nielsen.

Med SDU's fokus på at arbejde med verdensmålene for bæredygtig udvikling giver vi de studerende mulighed for at tænke deres uddannelse som noget, der kan gøre en forskel i verden

Lars Grassmé Binderup, prodekan

Også prodekan Lars Grassmé Binderup fra Humaniora håber, at introduktionsforløbet kan danne grundlag for at SDU’s nye studerende arbejder videre med problematikkerne inden for bæredygtig udvikling i løbet af deres studier – og gerne tværfagligt.

- Med SDU’s fokus på at arbejde med verdensmålene for bæredygtig udvikling giver vi de studerende mulighed for at tænke deres uddannelse som noget, der kan gøre en forskel i verden, fordi de kan hjælpe med at løse store samfundsudfordringer. Her spiller introduktionsforløbet en vigtig rolle i at orientere de studerende imod samarbejde med andre fagligheder.

Introduktionsforløbet på 1 ECTS er klar til de nye studerende på de 17 uddannelser, som er med i pilotprojektet, når de begynder 1. september 2020. Allerede i august er det planen, at undervisere på 1. semester af de forskellige uddannelser får mulighed for at orientere sig i introduktionsforløbet.

Der er på de enkelte uddannelser frihed til at integrere forløbet, som det bedst passer ind i 1. semesters undervisning, og variationen er stor. Der er mulighed for, at den studerende gennemfører forløbet helt individuelt i løbet af semesteret, men undervisere kan i nogle tilfælde også søge at integrere det i klasserumsundervisningen.

Uddannelser i pilotprojektet

  • Idræt og sundhed og Audiologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 
  • Historie og Filosofi, Det Humanistiske Fakultet.
  • Diplom i integreret design, Civilingeniør i energiteknologi og Diplom i maskinteknik, Det Tekniske Fakultet.
  • Sociologi og Kulturanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.         
  • Alle bacheloruddannelser på Det Naturvidenskabelige Fakultet (bortset fra Fysik).         
Redaktionen afsluttet: 25.06.2020