Skip to main content
Centre of Excellence

SDU-forskere skal opspore den gode undervisning i Nordens klasselokaler

Fem forskere fra Institut for Kulturvidenskaber på SDU er blandt de førende nordiske forskere, der samles i nyt Centre of Excellence. Centret Quality in Nordic Teaching har netop modtaget 19,2 mio. kr. fra Nordforsk til at kortlægge kvalitetsundervisningen i Norden.

Hvad er god undervisning i de nordiske lande? Og hvordan påvirkes den af digitalisering og mere multikulturel elevsammensætning? Dette helt centrale spørgsmål skal et nyt nordisk Centre of Excellence søge svar på i løbet af de næste fem år. Centret Quality in Nordic Teaching samler de førende forskere fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige for at undersøge i dybden og bredden, hvad der kendetegner undervisningskvalitet i Norden.

 

Fem forskere fra SDU

SDU har seks forskere med i projektet, der ledes af Universitetet i Oslo. Og yderligere er professor Ellen Krogh og lektor Nikolaj Elf fra Institut for Kulturvidenskaber på SDU med i ledelsen af to af centrets forskningstemaer.

 

 

 - Projektet er virkelig spændende, fordi det er første gang, man undersøger kvalitet i undervisningen parallelt i alle de nordiske lande. Det giver os også mulighed for at sammenligne metoder og resultater fra et igangværende forsknings- og udviklingsprojekt om kvalitet i dansk og matematik, som vi laver i samarbejde med bl.a. University College Lillebælt, der også er partner i projektet, forklarer lektor Nikolaj Elf og uddyber:

 

-Derudover giver projektets metode med små og større videostudier af, hvad der foregår i klasselokalerne, en unik mulighed for at bygge bro til praksis, fordi man efterfølgende vil kunne bruge små videoklip i uddannelse og efteruddannelse af lærere til at rejse diskussion af, hvad der er god undervisningskvalitet, forklarer lektor Nikolaj Elf om deltagelsen i det nye center.

 

Fire forskningstemaer

Forskerne bag forskningscentret skal samarbejde på tværs af fire temaer;

·         Undervisningskvalitet – sammenhængen mellem undervisning og læring, som SDU-professor Ellen Krogh står i spidsen for.

·         E-infrastruktur for at genere datasammenhænge mellem forskning, læreruddannelse og efteruddannelse, hvor SDU-lektor Nikolaj Elf er en del af ledelsen.

·         Videobaseret professionsudvikling for lærere.

·         Videobaseret læreruddannelse, som forskningchef Thomas Illum Hansen fra University College Lillebælt står i spidsen for. 

 

Morgendagens uddannelse

Quality in Nordic Teaching-centret er udvalgt af internationale eksperter blandt 10 ansøgere til at være nyt nordisk Centre of Excellence under Nordforsks uddannelsesprogram Education for Tomorrow.

Det ledes af Kirsti Klette fra Universitet i Oslo og finansieres i fællesskab af Finlands Akademi, Vetenskapsrådet, Norges forskningsråd, Styrelsen for Forskning og Uddannelse i Danmark, forsknings- og kulturministeriet i Island og Nordforsk.

Mød forskerne

Fem forskere fra Institut for Kulturvidenskaber er med i det nye nordiske Centre of Excellence inden for undervisningskvalitet. Det er professor Ellen Krogh, lektor Nikolaj Elf, lektor Tina Høegh, lektor Torben Spanget Christensen samt lektor Ane Qvortrup . Desuden deltager professor Claus Michelsen fra Det Naturvidenskabelige Fakultet og University College Lillebælt i projektet.

Redaktionen afsluttet: 23.02.2018