Skip to main content
Udnævnelse

Fem spørgsmål til vicepræsidenten

Rie Troelsen fra SDU Universitetspædagogik er netop genudnævnt til Vice President Europe i den internationale organisation International Society for the Scholarship of Teaching and Learning, hvor hun repræsenterer hele Europa. Vi stillede fem spørgsmål til vicepræsidenten

Af Susan Grønbech Kongpetsak, , 21-06-2019

Hvad glæder du dig mest til ved at fortsætte som Vice President?

- Det internationale netværk i organisationen giver virkelig udsyn og inspiration, der hjælper med at sætte mit og vores arbejde med at dokumentere og anerkende undervisningskompetencer på dagsordenen både her på SDU og i ministeriet, hvor jeg også er med i et arbejde omkring kontinuerlig kompetenceudvikling. Man får øjnene op for, hvor man er godt med, og hvor man er mere fodslæbende. Vi ligger i den brede middel-kategori; der er nogle lande som er meget længere fremme i forhold at meritere god undervisning som del af incitamentsstrukturer, men vi er godt med i forhold til at mange undervisere forholder sig reflekteret og kritisk i forhold til egen undervisning. Dog halter videndelingen en anelse. 

Hvad er du mest stolt af i arbejdet som Vice President hidtil?

- Det er mit bidrag til de strategiske overvejelser omkring, hvor organisationen skal hen. Organisationen er opstået som en græsrodsorganisation, og nu er man vokset i en grad, så man er nødt til at stoppe op og tænke over, hvordan man tilpasser organisationen. Jeg har særligt bidraget til at regionalisere organisationen, der har sit udspring i Nordamerika. Det har været vigtigt, fordi uddannelseskulturer i Europa og Nordamerika er meget forskellige. 

Hvad er du blevet mest overrasket over i arbejdet?

- Hvor ens vi egentlig er, selvom der er sproglige barrierer og vidt forskellige uddannelseskulturer og rammefaktorer i de enkelte lande, så taler vi samme sprog og vil det samme; hele vejen rundt om jorden, arbejdes der med, at undervisning på universiteterne skal anerkendes og værdsættes.

Hvad er dine styrker som Vice President?

- De styrker, som jeg har bragt ind i organisation, er at jeg har et stort netværk i de nordiske og baltiske lande og en skandinavisk tilgang, der er præget af en hel del effektivitet og klarhed. Derud over har jeg lang erfaring fra bestyrelsesarbejde i det nationale netværk på området, Dansk Universitetspædagogisk Netværk, som har været igennem processen med at professionalisere sig som organisation, så jeg trækker på mangeårige erfaring med kompetenceudvikling og organisationsudvikling.

Og hvad med svagheder?
- Til gengæld har jeg i International Society for the Scholarship of Teaching and Learning lært en del om, hvordan vi kan blive bedre til som institution at understøtte dokumentationen af undervisningskompetencer, så det i langt højere grad anerkendes som en legitim måde at bruge sin tid på, altså hvordan det kan passes ind i en større diskussion af incitamentsstrukturer.

Hvad vil du gerne nå i den næste valgperiode?

- Jeg vil fortsætte det strategiske arbejde med at professionalisere organisationen. Blandt andet er det vigtigt at gøre organisationen endnu mere inkluderende, så den bliver ægte international. Vi har bl.a. har en del kollegaer i Afrika og Sydamerika, som vi kun er ganske lidt i kontakt med, det skal forandres. 

Mød vicepræsidenten

Rie Troelsen, leder af SDU Universitetspædagogik er netop genudnævnt til Vice President Europa i International Society for the Scholarship of Teaching and Learning, der arbejder for at fremme underviseres videnskabelige tilgang til det at undervise (læs mere på issotl.com). Her er hun den ene af to regionale vicepræsidenter for det europæiske område i bestyrelsen. Bestyrelsen består udover regionale repræsentanter fra flere verdensdele også af bl.a. studenterrepræsentanter. Et delt præsidentskab mellem repræsentanter fra USA og Singapore står i øjeblikket i spidsen for organisationen.

Redaktionen afsluttet: 21.06.2019