Skip to main content
Uddannelsesforskning

Nu skal studenters faglighed kortlægges

Meninger om, hvordan det står til med fagligheden blandt nutidens gymnasieelever, findes der mange af. Nu skal der fakta på bordet. Derfor skal et større forskerhold fra Institut for Kulturvidenskaber (IKV) på SDU kortlægge det faglige niveau blandt studenter aktuelt og historisk.

Af Susan Grønbech Kongpetsak, , 10-12-2018

Myterne om gymnasiets faglige niveau lever i bedste velgående. Men nu vil undervisningsministeren have undersøgt tingene til bunds, og derfor skal professor Ane Qvortrup og et større hold af forskere fra Uddannelsesvidenskab på Institut på Kulturvidenskaber, SDU – i konsortium med Teknologisk Institut og Jysk Analyse - undersøge danske studenters faglighed. Udover de historiske sammenligninger, foretages der også sammenligninger med andre skandinaviske lande.

 

Farvel til gætterier

SDU-professor Ane Qvortrup siger om projektet:

- I debatten om gymnasieskolen er der masser af meninger om det faglige niveau og ændringer på grund af reformer, en mere blandet elevmasse eller noget helt tredje. Men det er alt sammen gætterier, for vi ved meget lidt om, hvordan fagligheden i gymnasiet har udviklet sig. En helt ny undersøgelse – baseret alene analyser af læreplaner - har konkluderet, at fagligheden er blevet mere kompleks, men at man ikke kan sige, om fagligheden er blevet bedre eller ringere. Med den første systematiske kortlægning af niveauet og udviklingen i gymnasiets faglighed kan vi kvalificere vores diskussioner af gymnasiet og dets udvikling, siger hun om perspektiverne i den nye undersøgelse.

Undersøgelsen skal være færdig i april 2019, og Undervisningsministeriet har afsat 2,6 mio. kr. til opgaven.

 

Spot på dansk, engelsk, matematik og fysik

Den store kortlægning undersøger fagligheden i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik og sætter spot på både udviklingen i gymnasieelevernes viden, færdigheder og kompetencer og udviklingen i undervisningen med hensyn til balancen mellem viden, færdigheder og kompetencer.

Svarene på spørgsmålene om gymnasieelevers faglighed findes gennem analyser af både aktuelle og historiske eksamensopgaver og besvarelser fra Danmark, Sverige og Norge, undervisningsbeskrivelser og spørgeskemaundersøgelser blandt undervisere inden for fagene dansk, engelsk, matematik og fysik i grundskolen og gymnasiet samt undervisere på relevante udvalgte studier på de syv danske universiteter.

 

Ny viden at stå på

Undervisningsminister Merete Riisager ser frem til at få et solidt grundlag af viden for at træffe beslutninger på gymnasieområdet:

- Gymnasiet er en boglig ungdomsuddannelse. Så for at gymnasiet kan udvikles i den rigtige retning, er det nødvendigt at kende uddannelsens faglige grundlag. Det gør vi ikke i dag. Derfor følger jeg nu gymnasieaftalen og sætter gang i en undersøgelse af studenternes faglighed. Undersøgelsen skal give os et sagligt grundlag af viden og ekspertise at stå på, når vi debatterer faglighed i de gymnasiale uddannelser og træffer beslutninger om, hvor der skal sættes ind, siger undervisningsministeren i en pressemeddelelse.

 

Også for uddannelsesforskningen er der store perspektiver i den første store undersøgelse af fagligheden i gymnasiet, forklarer professor Ane Qvortrup:

- Med denne undersøgelse får vi et vigtigt grundlag for at kunne følge fagligheden mange år frem, og det vil styrke vores forskning i gymnasieskolen markant.


Om projektet

SDU har i et konsortium med Teknologisk Institut og med Jysk Analyse som underleverandør vundet Undervisningsministeriets udbud om at undersøge fagligheden i gymnasiet. Fra SDU deltager 11 uddannelsesforskere og administrative medarbejdere i projektet, professor Ane Qvortrup er projektleder. De fagansvarlige for undersøgelserne af dansk, engelsk, matematik og fysik er lektor Peter Hobel, lektor Søren Wind Eskildsen, lektor Camilla Kølsen og lektor Torben Spanget Christensen samt adjunkt Eva Lykkegaard. Til hvert fag er tilknyttet både en national og nordisk sparringspartner. Ministeriet har desuden nedsat ekspertgrupper for hvert fag, som forskerne fra SDU skal samarbejde med. Undersøgelsens resultater skal være klar i april 2019.

Redaktionen afsluttet: 10.12.2018