Skip to main content
Ny indsats

Ny værktøjskasse for employabilitet på Humaniora

Med en bred tilgang og en onlineguide vil arbejdsgruppen vedrørende employabilitet på Humaniora inspirere og motivere flere undervisere til at arbejde med employabilitet i undervisningen

Af Susan Grønbech Kongpetsak, , 18-06-2019

Hvordan bliver employabilitet inddraget mere i undervisningen på Humaniora her på SDU? Og hvordan inspirerer man undervisere og studerende til at få øje på, at employabilitet er både meningsfuldt og inspirerende at give sig i kast med?
Det er blandt de centrale spørgsmål, som arbejdsgruppen vedrørende employabilitet på Humaniora har arbejdet med det seneste års tid.

Employabilitet er afgørende

Nu er princippapiret vedtaget i Humanioras uddannelsesråd, og man er i gang med at opbygge en online-guide, der gennem eksempler og videndeling vil inspirere undervisere til, hvordan man kan arbejde med employabilitet - uden at det kræver den store omlægning af undervisningen eller en udhuling af fagligheden.

Prodekan Lars Grassmé Binderup glæder sig over de nye tiltag på employabilitetsområdet, der er båret frem af en række engagerede VIP’ere.

Det er vigtigt for Humaniora generelt, at vi uddanner kandidater, der kommer på arbejdsmarkedet med fagligt selvværd, selvtillid og en klar forståelse af, hvilken forskel deres humanistiske kompetencer kan gøre i samfundet

Lars Grassmé Binderup, prodekan

- Det er afgørende, at vi endnu højere grad tager employabilitetshensynet med i tilrettelæggelsen af vores uddannelser. Det er vigtigt for de studerende, der i mange tilfælde har en lidt for lang vej til det første fulde job, og dermed får en lidt hård start på karrieren. Det er vigtigt for Humaniora generelt, at vi uddanner kandidater, der kommer på arbejdsmarkedet med fagligt selvværd og selvtillid og en klar forståelse af, hvilken forskel deres humanistiske kompetencer kan gøre i samfundet, siger han og uddyber:

- For der er masser af behov for humanistiske kompetencer derude. Problemet for vores dimittender ligger mere i at få gjort behovet – dermed værdien af deres kompetencer - tydelig for aftagerne. Endelig er det vigtigt at huske, at vi altså fortsat bliver straffet økonomisk for de uddannelser, hvor vores dimittender er længe om at komme i fuld beskæftigelse, understreger han.

Afsæt i forskning

Og her er en bred og inkluderende tilgang til employabilitet vigtig, for employabilitet er andet og mere end at få de studerende i job hurtigst muligt. Således har den brede tilgang været udgangspunktet i arbejdsgruppens arbejde med at udvikle fælles principper for employabilitetsarbejdet på Det Humanistiske Fakultet. Bl.a. har det været væsentligt for arbejdsgruppen at sikre et vidensbaseret grundlag.

- Det har været vigtigt at slå fast og indarbejde i principperne, at employabilitet er ikke bare et popsmart ord, men et forskningsfelt i rivende udvikling. Særligt i England er man langt fremme, fordi man allerede for mere end et årti siden oplevede nedskæringer på uddannelsespladser, og det fik stigende betydning at sende de studerende bedst muligt videre efter endt uddannelse, forklarer arbejdsgruppens tovholder Tine Lynfort, lektor ved Institut for Sprog og Kommunikation.

Opbygger faglighed

Hun forklarer videre, at forskningstilgangen også har været med til at sætte retningen for de nye principper for employabilitet på Humaniora. Da den nyeste forskning på området har fokus på effekterne af en bred forståelse af employabilitet som et værktøj, der kan øge de studerendes bevidsthed om deres faglighed og bidrage til at udvikle de generelle akademiske kompetencer, som er vigtige i fremtidens arbejdsliv. 

- Det er vigtigt at understrege, at man ikke bevæger sig væk fra fagligheden, men opbygger faglighed gennem employabilitet, fordi de studerende får værktøjer til at fylde sig selv op, siger lektor Tine Lynfort og uddyber:

- Dybest set handler det om at være optaget af, at de studerende får et godt og meningsfuldt læringsforløb, hvor der er rum til at udvikle sig og danne sig, så de ved, at de er noget og kan bidrage på arbejdsmarkedet.

Mere meningsfyldt studie

Derudover peger den internationale forskning også på, at der er klare fordele allerede i studietiden ved at arbejde med employabilitet.
- Inddragelse af employabilitet i undervisningen gør studiet mere meningsfyldt for de studerende; de kan se relevansen, det reducerer stress, øger engagementet og giver mulighed for at inddrage de studerende som hele mennesker med erfaringer fra hverdagslivet, som man kan anvendes både i undervisningen, i cases og opgaver, understreger lektor Tine Lynfort.
Endelig er det en vigtig – og forskningsbaseret - pointe, at employabilitetsarbejdet har stærkere effekt, når det er indlejret i undervisningen fremfor som ekstracurriculære tiltag.

Ind i undervisningen

Employabilitet har været på dagsordenen på Humaniora siden 2015 som konsekvens af både dimensioneringen, en strategisk indsats omkring aktiv læring og aktiverende undervisning og et ønske om mere samspil med omverdenen. Og arbejdsgruppens kortlægning af employabilitetsarbejdet på Humaniora viste da også, at der allerede foregår en del employabilitet.

Men det meste har hidtil været ekstra tilbud uden for undervisningen, og det vil arbejdsgruppen vedrørende employabilitet nu arbejde for at forandre.

- Problemet med de ekstracurriculære tiltag er, at employabilitet på den måde foregår meget løsrevet fra undervisningen og det var svært at koble for de studerende. Derudover er det primært de ressourcestærke studerende, som vælger de ekstracurriculære tiltag, forklarer lektor Tine Lynfort.

Bedre jobchancer

Målet er nu, at alle studerende ved Det Humanistiske Fakultet skal møde employabilitet i løbet af uddannelsen, og det skal ind i undervisningen - uden at der går tid fra kernefagligheden. Det er frivilligt for underviserne, hvorvidt de vil bruge den nye onlineguide og arbejde mere med employabilitet. Arbejdsgruppen arbejder i sagens natur videre for at employabilitet skal sprede sig som ringe i vandet på Humaniora, og man samarbejder tæt med SDU Rio, som har data på effekten af employabilitet:

- Vi ved fra internationale studier, at studerende, som møder employabilitetsaktiviteter 3 gange eller flere, har 75% chance for at komme hurtigere i job,” forklarer Jacob Krummes, afdelingsleder i SDU Rio.
Derfor opfordrer arbejdsgruppen Humanioras uddannelser til at se nærmere på fagene og beslutte, hvor employabilitet passer godt ind i uddannelsesforløbet.

I det tidlige efterår lancere arbejdsgruppen onlineguiden til employabilitet i undervisningen, som underviserne kan bruge som værktøjskassen - uanset om de søger praktiske eksempler eller faglig fordybelse inden for employabilitet. Ligesom repræsentanter fra arbejdsgruppen i den næste tid vil deltage på medarbejdermøder på institutterne for at præsentere både online-guiden og de nye principper for arbejdet med employabilitet.

Arbejdsgruppen vedrørende employabilitet

 • Lektor Tine Lynfort Jensen, tovholder
 • Prodekan Lars Grassmé Binderup
 • Lektor og studieleder Esben Nedenskov Petersen
 • Lektor og studieleder Vitus Vestergaard
 • Lektor og studieleder Flemming Smedegaard
 • Lektor Jens Jørgen Hansen
 • Pædagogisk konsulent Cita Nørgaard
 • Lektor og studieleder Søren Wind Eskildsen
 • Lektor og studieleder Astrid Jensen
 • Lektor og studieleder Marianne Ankjær
 • Leder af studievejledningen, Rune Mastrup Lauridsen
 • Projektleder Caroline Zoffmann, Det Humanistiske Fakultetssekretariat
 • Leder af Uddannelse & Kvalitet på Humaniora, Lone Granhøj
 • Kim Bæksgaard Hansen, SDU Rio
Redaktionen afsluttet: 18.06.2019