Skip to main content
Optag

Kanondag med Åbent Hus – nu gøres der klar til testdage

Optagelses-sæsonen er i fuld gang på SDU, hvor man nu ser frem mod testdagene 7. og 8. april.

Det er studievalgstid på SDU i disse måneder, og efter et velafviklet Åbent Hus – i løbet af februar i alle campusbyer - ser man nu frem mod testdagene 7. – 8. april. Her får kommende studerende på SDU mulighed for et langt mere reflekteret uddannelsesvalg gennem optagelses-tests, der giver dem bedre indblik i, hvad det kræver at læse på universitetet.

For Humaniora var Åbent Hus en rigtig god dag med mange interesserede studerende, der gerne ville være klogere på deres studievalg. Samlet set var der i Odense lidt færre besøgende, 3200 gæster, i forhold til sidste års rekord-besøgstal på 3600. Også i de andre campusbyer havde man gode Åbent Hus-arrangementer. På SDU Kolding havde man 362 forbi Åbent Hus, SDU Sønderborg holdt niveauet fra 2017 med ca. 300 til Åbent Hus og ca. 200 til Study Try Out, mens SDU Slagelse havde 200 besøgende til Åbent Hus mod 400 i 2017. 

  

Stor interesse for oplæg

På Humanioras stande ved Panoramaudsigten på campus i Odense havde studieledere, faglige vejledere og studerende en rigtig god dag.

-  Det var en kanondag, hvor folk var virkelig interesserede, og der var gang i vejledningerne dagen igennem, selvom man godt kunne mærke, at der var lidt færre gæster i år. Ligesom sidste år var der proppet i lokalerne til de forskellige oplæg, selvom mange holdt samme oplæg to gange. På Humaniora-standene havde vi samlet omkring 560 vejledninger, Medievidenskab toppede med 79 vejledninger i løbet af dagen, fortæller kontorfuldmægtig Bettina Ibsen Hilt om dagen.

 

Også dekan Simon Møberg Torp glæder sig over et godt afviklet Åbent Hus.

-Det er glædeligt, at Humaniora nyder bevågenhed fra kommende studerende også i en tid, hvor vi skærer ned på optaget. Jeg er meget tilfreds med, at Åbent Hus blev afviklet så fint, og vores gode kollegaer har ydet en fantastisk indsats både med vejledninger, oplæg og miniforelæsninger.

 

Kvote 2 på Humaniora

Det Humanistiske Fakultet går fuldt ind i det testbaserede optag i år, hvor størstedelen af uddannelserne gennemfører optagelsestests 7.-8. april, og halvdelen af pladserne i de fleste tilfælde er sat af til kvote 2-ansøgerne.

I år har Humaniora modtaget 1611 ansøgninger i kvote 2, det er 3 pct. færre end sidste år. Af dem er 565 1. prioritetsansøgninger.  

Redaktionen afsluttet: 23.03.2018