Skip to main content
kavalkade

Året der gik på Humaniora

Selvom verden er lagt ned af coronapandemi, skal vi stadig huske at fejre årets succeser og spændende nye initiativer. Derfor får du her årskavalkaden 2020’s bedste nyheder fra Humaniora.

Af Susan Grønbech Kongpetsak, , 17-12-2020

2020 kommer vi til at huske længe for corona-pandemien og de mange restriktioner, som konstant har krævet ekstrem fleksibilitet af os alle.

Men vi skal også huske at fejre succeserne og de spændende initiativer, der peger frem mod et nyt år. Det fortjener vi ovenpå et svært år, understreger dekan Simon Møberg Torp.

- Jeg er dybt imponeret over den mangfoldighed af initiativer som - til trods for coronakrisen - har set dagens lys i 2020 her på Humaniora. Både den meget forskning, som er bedrevet, og den meget undervisning og professionelle administration, der er blevet leveret, under vanskelige vilkår, siger han.

For at minde os selv og hinanden om nogle af de gode ting, der er foregået, mens vi har arbejdet hver for sig på hjemmekontorerne, har vi sammensat en årskavalkade. Her får du et udvalg af 2020’s bedste nyheder fra Humaniora, hvor Det Humanistiske Fakultet bidrager flot til at skabe værdi for og med samfundet.

Jeg er dybt imponeret over den mangfoldighed af initiativer som - på trods af corona-krisen - har set dagens i 2020 her på Humaniora

Simøn Møberg Torp, dekan

Lad os begynde med den fine afslutning på 2020, hvor hele fire projekter fra Humaniora modtog Carlsberg-bevillinger til projekter, som kommer til at gøre os klogere på:

  • Louis Pios sidste år i USA
  • Kvinders arbejdsliv og et tiltagende feminiseret arbejdsmarked
  • Hvordan science fiction kan gøre os klogere på global opvarmning?
  • Teknikker med ultraviolet og infrarødt lys, der kan give adgang til hidtil skjult middelalderlitteratur

Læs mere om Carlsberg-bevillingerne her

Apropos bevillinger, så modtog projektet Total devotion i foråret en DFF-bevilling til at undersøge radikal religions tiltrækningskraft og historiske rødder. Læs mere om projektet her

Gang i strategiske satsninger

2020 var også året, hvor flere strategiske satsninger med engageret deltagelse fra Humaniora så dagens lys.

SDU satser nu strategisk på grundskoleforskning med Center for Grundskoleforskning, der har professor Nikolaj Elf i spidsen. Med det nye center vil SDU bidrage til at udvikle kvaliteten af undervisningen både i grundskolen og på læreruddannelserne.

Centret er et samarbejde mellem Humaniora, Naturvidenskab og Sundhedsvidenskab samt diverse professionshøjskoler. Du kan læse nyheden om centret her

Også den strategiske satsning Trinity – et samarbejde mellem Sundhedsvidenskab, Det Tekniske Fakultet og Humaniora og med professor Gitte Rasmussen i styregruppen - er kommet godt i gang.

I løbet af 2020 har man sat gang i tre forskellige projekter, der arbejder tværvidenskabeligt med at skabe, modne og formidle viden og teknologi inden for motion og bevægelse. Med fokus på menneske, bevægelse og robotteknologi er forhåbningen, at man kan gavne folkesundheden og mindske ulighed bl.a. for folk med handicap og funktionsnedsættelser.

Ny leder i Human Health

Sundheden er også i centrum i den strategiske satsning Human Health, hvor mere end 70 forskere fra både Humaniora, Sundhedsvidenskab og Samfundsvidenskab arbejder fokuseret på at fremme sundhed og reducere ulighed i sundhed gennem bl.a. sundhedskommunikation og sundhedsintervention.

I august 2020 overtog forskningschef Anna Paldam Folker ledelsen af Human Health fra professor Dietrich Jung. Hun er forskningschef på Statens Institut for Folkesundhed på SDU og også involveret i Human Health-projektet Læs som mand.

Mange nye centre

Også mange nye centre blev etableret i løbet af 2020 på Humaniora.

Pontoppidancentret vil løfte forskningen og formidlingen af Henrik Pontoppidan og aktualisere et af de helt store forfatterskab i dansk litteratur. Professor Nils Gunder Hansen leder centret.

Indsatsen sker i samarbejde med bl.a. Pontoppidan-selskabet, Syddansk Universitetsbibliotek og andre Pontoppidan-entusiaster. Til den officielle åbning deltog også Politikens chefredaktør Christian Jensen og fortalte om sit forhold til forfatteren (billedet). Læs nyheden om centret her

Center for Gymnasieforskning blev oprettet med professor Ane Qvortrup i front. Hun og centret har i løbet af året markeret sig med en række undersøgelser af, hvordan covid19-krisen har påvirket undervisning og trivsel på bl.a. gymnasierne. Læs mere her

Vi vil gerne være et ressourcecenter, hvor praktikere og filosoffer mødes og sammen finder ud af, hvad problemerne er, og hvordan de kan løses

Anne-Marie Søndergaard Christensen, centerleder

På SDU’s nye Center for Sundhedsfilosofi og Etik vil man skabe et fremtidssikret samarbejde mellem filosoffer og praktikere, så man kan bidrage til at løse nogle af de problemstillinger, som sundhedsvæsenet har svært ved at håndtere.

Centret er et samarbejde mellem OUH og Humaniora og Sundhedsvidenskab og har professor Anne-Marie Søndergaard Christensen i spidsen. Læs nyheden om centret her

Endelig åbnede det nye Center for Culture and Technology i november med professor mso Kathrin Maurer i spidsen.

Centret har et klart mål om at samle flest mulige fagligheder omkring undersøgelser af og debat om, hvordan ny teknologi former vores kultur og samfund. Læs mere om det nye center her

Humaniora og verdensmålene

Også inden for arbejdet med Vores Verdensmål har Det Humanistiske Fakultet på forskellig vis markeret sig meget positivt i år.

I Kolding hentede lektor Danielle Wilde – sammen med Kolding Kommune - en EU-bevilling hjem, som skal omdanne hele Kolding til et levende laboratorium for, hvordan man skaber et bæredygtigt fødevaresystem. Læs nyheden her

Det nyetablerede Center for Grundskoleforskning og professor Nikolaj Elf hentede en tematisk DFF-bevilling til at løfte kvaliteten af skolernes undervisning i grøn omstilling. Læs hele nyheden her

Også lektor Laila Kjærbæk fra Center for Sprog og Læring modtag sammen med den frivillige organisation 2 Timer om Ugen en Novo Nordisk-bevilling til at begrænse de negative konsekvenser af coronakrisen blandt flersprogede børn med ekstra sprogstimulering og forældrestøtte. Læs mere om projektet her

Humaniora har også stået i spidsen for at udvikle det tværfakultære verdensmålsforløb som kan indarbejdes i alle SDU’s uddannelser, og mange af Humanioras uddannelser arbejder sideløbende med at integrere SDG i forskellige fag.

Ny doktor på Humaniora

Trods de mange corona-restriktioner lykkedes det i oktober at afvikle et vellykket og corona-sikkert disputsforsvar med lektor Nina Nørgaard fra Center for Multimodal Kommunikation.

Her forsvarede hun sin afhandling Multimodal Stylistics of the Novel – More than Words, hvor hun har undersøgt de multimodale tendenser – altså brugen af billeder, layout, specielle typografier m.m. – i over 50 samtidsromaner for voksne.

Og Nina Nørgaard har gjort det så grundigt og systematisk, at afhandlingen også indeholder en gedigen værktøjskasse til alle, der arbejder med romaner. Læs mere om afhandlingen her

Fart på H.C. Andersen Centret

På H.C. Andersen Centret var 2020 et aktivt år.

Centerleder Johs. Nørregaard Frandsen landede en bevilling fra Nordea-fonden til at udvikle et landsdækkende net af digterruter, der inviterer danskerne ud i naturen for at opleve stor dansk litteratur. Læs artiklen her

Man arbejder også videre på en øget digitalisering af H.C. Andersens værker, og fik i foråret en bevilling på fra Augustinusfonden til digitalisering af 50 af HCA’s værker. Læs artiklen her

Ligeledes sendte Kulturministeriet et klart signal om, at centrets planer om et nationalt H.C. Andersen Center er en prioritet ved at tildele 2 mio. kr. i modningsbevilling.

Og så blev året afsluttet med et vagtskifte, da centerleder Johs. Nørregaard Frandsen gik på pension og blev afløst af Lasse Horne Kjældgaard, der kommer fra RUC. Læs nyheden om, at Johs. gik på pension her og nyheden om den nye leder af H.C. Andersen Centret her

Det var som om noget i universet skiftede gear i USA i 2020. Det er længe siden, et præsidentvalg været så intenst dramatisk

Jørn Brøndal, professor

2020 var også et usædvanlig intenst år i amerikansk politik med en dramatisk præsidentvalgkamp som den store højspændte finale.

Her markerede holdet af forskere på Center for Amerikanske Studier sig som sædvanlig flot med formidling af deres dybe viden om amerikanske forhold i alle hjørner af mediebilledet.

I månederne op til valget optrådte professor Jørn Brøndal og lektor Niels Bjerre Poulsen dagligt i landsdækkende tv og radio, ligesom de tilsammen – ifølge Infomedia – har optrådt i tæt på 400 større artikler i løbet af 2020.

Center for Amerikanske Studier arrangerede også i forbindelse med det amerikanske valg et stort webinarprogram med prominente amerikanske historikere, forfattere og kommentatorer og en podcast-serie sponsoreret af Den Amerikanske Ambassade. 

Professor Jørn Brøndal blev da også fortjent kåret som årets forskningsformidler på SDU ved den digitale årsfest 2020.

Nyt talentprogram med succes

Endelig gik SDU’s nye talentprogram Citizen Science Talent Programme i luften i 2020.

Her blev de 27 udvalgte studerende koblet til forskellige citizen science-forskningsprojekter på SDU’s fem fakulteter og lærte bl.a. at arbejde med citizen science, bruge digitale metoder til at inddrage borgere og udfolde deres faglighed i tvær-disciplinære samarbejder. Som noget nyt havde hvert hold af studerende tilknyttet en scientific advisor fra et af SDU’s fakulteter i løbet af programmet. 

Programmet er organiseret i samarbejde mellem Institut for Design og Kommunikation, Institut for Kulturvidenskaber, Institut for Idræt og Biomekanik, Center for Journalistik og Syddansk Universitetsbibliotek.

Professor Jacob Buur er leder af programmet og også professor Kirsten Drotner bidrager aktivt til projektet. Talentprogrammet kører igen i 2022.

På gensyn i 2021

Efter denne imponerende perlerække af spændende initiativer er der vist bare tilbage at ønske jer alle rigtig glædelig jul, godt nytår og på gensyn i 2021.

- Jeg glæder mig til 2021, hvor vi forhåbentlig både kommer til at se mere til hinanden og kan glæde os over endnu flere ideer og spændende initiativer på Humaniora, siger dekan Simon Møberg Torp.

Redaktionen afsluttet: 17.12.2020