Skip to main content
Narrativ medicin

Narrativ medicin - et obligatorisk kursus på medicinuddannelsen

SDU indførte i 2017 som det første universitet i Danmark – og i Norden – et obligatorisk kursus på medicinuddannelsen i narrativ medicin. Andre danske universiteter har et lignende kursus i medicinsk humaniora som valgfag. Det obligatoriske kursus på SDU varer i seks uger og indleder professionssporet ”Mennesker først”. Dette spor består af undervisning i Narrativ Medicin (2 ECTS), Sundhedspsykologi (2 ECTS) og Professionsetik (2 ECTS) suppleret med tre møder, hvor en studerende tager på hjemmebesøg hos en patient med en kronisk sygdom. Forløbet begynder på 2. semester af bacheloruddannelsen og afsluttes med en fri refleksionsopgave på 5. semester. Indsatsen har først og fremmest til formål at fastholde et syn på enhver patient som et helt menneske med en ofte kompliceret livshistorie.

 

På kurset i narrativ medicin undervises de medicinstuderende i at læse danske skønlitterære tekster om sygdom, lidelse, patienter og pårørende – men også litterære tekster skrevet af læger om deres patienter. De undervises af litteraturforskere fra Institut for Kulturvidenskaber og Institut for Sprog og Kommuikation og af lægefaglige forskere fra Klinisk Institut og Institut for Sundhedstjenesteforskning samt Statens Institut for Folkesundhed. Grundbogen på kurset er tekstantologien Enhver sygdom er en fortælling (2021). Undervisningen tager hver gang afsæt i en eller flere skønlitterære tekster. Det kan være Maria Gerhardts kortprosa i Transfervinde (2017) om at være dødeligt syg af brystkræft, Pablo Llambías’ digte i Monte Lema (2011) om at få stillet diagnosen ”angst grænsende til psykose” eller Caroline Albertine Minors novelle fra Velsignelser (2017) om at være pårørende til en kæreste, som kommer ud for en alvorlig trafikulykke. Gennem metodisk bevidst nærlæsning af teksternes fremstilling af sygdom og møder med sundhedssystemet skabes der muligheder for, at de studerende kan sætte sig ind i, hvordan andre mennesker tænker, føler og oplever sygdom. Nærlæsningen af teksterne diskuteres i mindre grupper, og denne refleksionsproces forlænges i en individuel skriveøvelse, som kan gøre den enkelte studerende mere reflekteret over sin egen forståelse af den givne problemstilling.

 

Principperne og den pædagogiske praksis på kurser i ”Narrativ medicin” ved SDU er stærkt inspireret af uddannelsesprogrammet Narrative Medicine på Columbia University i New York, der er ledes af professor Rita Charon. Her undervises medicinstuderende ligeledes i nærlæsning af og kreativ skrivning om skønlitteratur, og virkningen af deres undervisning er efterhånden veldokumenteret i mange studier, samlet i systematiske reviews. På andre amerikanske universiteter og på mange universiteter verden over er narrativ medicin eller medicinsk humaniora en fast del af de medicinstuderendes pensum. Det er en udbredt opfattelse, at en rent biomedicinsk uddannelse af læger er en ukomplet uddannelse. Den gode læge har selvfølgelig ikke altid tid til høre patientens livsfortælling, men en bevidsthed om, at enhver patient har en sådan historie, er en forudsætning for, at kommunikationen mellem læge og patient lykkes. Netop i den forbindelse kan skønlitteraturens mangfoldige og sprogligt præcise erfaringsverden være én blandt flere måder at åbne blikket for den menneskelige faktor i ethvert møde mellem læge og patient eller pårørende.

Gå til studieordning

Klik her

Sidst opdateret: 30.06.2024