Skip to main content
Skriveværksteder

Behandlerens erfaringer

Støttende og aktivt deltagende...

Behandlerens rolle ved afholdelse af et skriveværksted er først og fremmest at være en støttende ressource og hjælpe deltagerne, hvis de får brug for faglig støtte under skriveværkstedet.

Min deltagelse var med til, at det blev et ligeværdigt rum ift. Skriveværkstedets kontekst. Og jeg var den, som borgeren tillidsfuldt kunne rette henvendelse til f.eks. ved behov for afklarende spørgsmål. Hvis der var behov for særlige hensyntagen til en borger, kunne jeg være talerør for det.” – Behandler

Erfaring har vist, at det er hensigtsmæssigt, hvis behandleren deltager aktivt i skriveværkstedet sammen med deltagerne. Dette er med til at skabe den bedste dynamik og et trygt miljø.

 ”Jeg valgte at køre en stil, hvor fokus var på positive oplevelser/emner ift. til dét, som jeg skrev. Mit personlige rum havde twist af noget let, muntert og farverigt; dette helt bevidst. Jeg skrev ikke noget, som jeg ikke efterfølgende ville have kunnet læse i Ekstrabladet dagen efter uden problemer.” - Behandler

 

Det personlige, private og professionelle rum

Behandlerens deltagelse bidrager til at skabe en tættere relation mellem behandler og deltagere. Behandleren skal dermed kunne navigere i det personlige, private og professionelle rum. For at opretholde den professionelle distance mellem behandler og deltager er det vigtigt, at behandleren har for øje, at han/hun selv vælger aktivt, hvilke historier vedkommende ønsker at dele under skriveværkstedet. 

Balancen var ikke svært; det kom helt naturligt. Jeg gav dét af mig selv, som jeg ville; hele tiden med øje for, hvad der skete i rummet med borgerne.”  - Behandler

 

En behandler, som tidligere har deltaget i skriveværksteder for borgere i alkoholbehandling, udtaler:

 

Det var berigende at opleve nogle borgeres ressourcer udi at formulere sig. Det var en god oplevelse, at se borgerne anerkende hinanden  som noget helt naturligt. Jeg gjorde mig meget overraskende opdagelser ift. nogle borgeres evner og begejstring. Jeg så helt andre sider af borgerne end dét jeg var vant til fra samtaler i Alkoholbehandlingen. Det var sjovt og lærerigt for mig

Sidst opdateret: 30.06.2024