Skip to main content
Narrativ medicin

Om narrativ medicin på Syddansk Universitet

Narrativ medicin er et internationalt voksende forsknings- og undervisningsområde. Visionen for vores arbejde er, at narrativ medicin bliver en integreret del af det danske sundhedsvæsen med Syddansk Universitet som førende hjemsted for udvikling af innovative sundhedsfremme-, diagnosticerings-, behandlings-, rehabiliterings- og palliationsformer, uddannelsestiltag samt internationale forskningssamarbejder. 

Narrativ medicin tilstræber dermed at blive et afgørende bidrag til at besvare den komplekse samfundsudfordring med udvikling af et sundhedssystem, der sætter mennesker i centrum. 

Narrativ medicin ved SDU fokuserer på følgende forskningsspørgsmål:

  • Hvordan kan vi forny og styrke sundhedsprofessionelles kompetencer til at forstå, reflektere over, formidle og handle på patienters og borgeres sygdoms- og sundhedsfortællinger? 
  • Hvordan kan vi være med til at styrke patienters, pårørendes og borgeres kompetencer til at håndtere sundhedsudfordringer, sygdomsforløb, rehabilitering og palliation? 

 

Med udgangspunkt i international forskning er det antagelsen, at en narrativ kompetence kan styrke sundhedsprofessionelles empati med samt sociale og kulturelle forståelse for patienter og pårørende. En narrativ kompetence omfatter en forståelse af fortællinger og sprogbrug, herunder sygdomsmetaforik. Det er samtidig vores ambition at undersøge, hvordan narrativ medicin også kan bidrage til styrkelse af livskvalitet og -mening hos patienter, pårørende og borgere i forbindelse med blandt andet rehabilitering og sundhedsfremme. 

Narrativ medicin udvikles i et interdisciplinært samarbejde mellem forskere på tværs af humaniora og sundhedsvidenskab, SDU, og Odense Universitetshospital. Udviklingen bygger på stærke samarbejdsrelationer med internationale forskningsmiljøer, særligt Columbia Narrative Medicine ved Columbia University (US), Centre for Research into Reading, Literature and Society ved University of Liverpool (UK) og Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora ved Lunds Universitet (SE)

 

Læs mere om forskningsgruppen under Center for Uses of Literature

Sidst opdateret: 30.06.2024