Skip to main content

Institutbogen 2023 (læs mere og hent pdf her)

Tema: Digitalisering - Rejsen er kun lige begyndt!

Digitalisering, set som en forandringsproces, er en rejse, hvor vi i løbet af få årtier har oplevet, at de fleste data er gået fra at være analoge til at være digitale. Imidlertid er digitalisering langt mere vidtgående, og i sidste ende langt mere uforudseelig end blot, at vi i stigende omfang tilgår verden igennem “digits” – ettaller og nuller. Digitalisering udgør i dag en væsentlig og stigende bestanddel af vores tilgang til og håndtering af virkeligheden. Det handler dels om måden, vi forstår virkeligheden på, hvor internettet har betydet, at vores kilder til nyheder og anden information er eksploderet, hvilket samtidig har skabt en række problemer i forhold til troværdigheden af information. Det handler også om måden, vi arbejder på i virksomheder og det offentlige, som i dag er bygget op om digitale løsninger i form af styresystemer og platforme. I stigende udstrækning kan man ikke tilgå det offentlige eller virksomheder uden at betjene sig af digitale løsninger. Måden, vi kommunikerer på, er ligeledes i stor udstrækning præget af mange forskellige digitale løsninger. Og for mange ville en hverdag uden sociale medier nærmest være utænkelig.

På eksempelvis marketingområdet har digitale løsninger længe fundet indpas i form af hjemmesider, webshops og udpræget anvendelse af alle de platforme, de sociale medier tilbyder (Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, TikTok osv.). Den stigende anvendelse af digitale medier rummer en lang række spændende muligheder set fra et virksomhedsperspektiv.

Digitalisering går dog langt videre end den måde, vi kommunikerer på via diverse platforme og de sociale medier. En lang række af de produkter, vi omgiver os med og anvender, er således også blevet smartere. Internet of Things (IoT) er en betegnelse for netværk af fysiske produkter, som indeholder sensorer, software og andre teknologier, som gør det muligt at kommunikere og udveksle data via internettet. Eksempler på IoT i  forbrugerprodukter inkluderer ure (smart watches), køleskabe (smart fridges), fjernsyn (smart TVs), termostater (smart termostats) osv. IoT bruges også i stor stil i organisationer og virksomheder – eksempelvis i produktion (for eksempel produktionsovervågning og lagerstyring), logistik (for  eksempel styring af ruter for skibe, fly, toge og køretøjer) og sundhed (for eksempel “wearables” til overvågning af indlagte patienter og borgeres  helbred).

Dette års institutbog er optaget af de muligheder og problemer, som digitaliseringen af vores hverdag som borger, forbruger, offentlig organisationer og virksomheder giver. Bogen har tolv kapitler, der aller handler om digitalisering i et eller andet aspekt.

Få den trykte udgave af årsrapporten tilsendt gratis ved henvendelse til Pernille Holst Christensen phc@sdu.dk eller download den her som pdf her.

Hent institutbogen 2023 som pdf

Klik her ...

Redaktionen afsluttet: 17.03.2023