Skip to main content

Interaktionscirkel

Værktøjet Interaktionscirklen sætter fokus på virksomhedens samarbejde med kunder og leverandører i de indledende og forberedende aktiviteter i en udviklingsproces. Målet er at blive involveret tidligere i kundernes innovative aktiviteter – så virksomheden helt fra starten kan bidrage til den bedst mulige løsning på kundens problem. Værktøjet skaber klarhed over virksomhedens opgaver og aktiviteter i konkrete udviklingsprojekter med kunder og leverandører. Samarbejdets karakter i projektets forskellige faser specificeres: fra idé- og konceptudvikling til produktion og after-sales service.

Mange virksomheder oplever, at det er en fordel at blive tidligt involveret i kundens udvikling. På den måde kan man nemlig bidrage til direkte til, at den mest optimale løsning findes og samtidig kan man sammen opdage mulige fejlkilder og mangler i tide og dermed mindske de samlede omkostninger til udviklingen. Ofte kan den samlede udviklingstid også reduceres, når leverandør og kunde sammen specificerer udviklingen og løsningen. Med andre ord kan det betale sig investere tid i den innovationsforberedende fase.

interaktionsciklem

Download bogen om Interaktionscirklen her

Download skabelon til at arbejde med Interaktionscirklen her, og print i A1 eller A0 format.

Sidst opdateret: 06.03.2024