Skip to main content
Litteratur

Bogen Teopæd-opgaven skifter udseende

Der er kommet en ny ugave af bogen Teopæd-opgaven, bogen skifter derfor udseende. Der er ingen store ændringer i indholdet i forhold til 1. udgave.

I Teopædopgaven præsenterer forfatter Peter Hobel sine bud på, hvordan man skriveren god teopædopgave. Den giver en introduktion til teopædopgaven som genre og viser, hvordan man arbejder fagligt funderet med den. Peter Hobel fortæller, hvordan skriftlighed kan styrke ens didaktiske refleksioner over egen og kollegaers praksis, og at dette arbejde bedst foregår i dialog og samarbejde med andre. Bogen er opbygget i to dele: produkt og proces. I produktdelen diskuteres de centrale elementer i teopædopgaven,og hvordan den er bygget op, mens procesdelen har fokus på forberedelsen op til selve opgaveskrivningen. Bogen henvender sig dels til kandidater, der står foran at skulle skrive teopædopgave, og dels til de mange aktører omkring kandidaten, der indtager forskelligevejlederroller. Peter Hobel er lektor, ph.d. ved Institut for Kulturvidenskaberved Syddansk Universitet og forsker i fagdidaktik, skrivedidaktik og fagenes samspil. Han har været censor i teoretisk pædagogikum siden 2001 og formand for opgavekommissionen for opgaven i teoretisk pædagogikum siden 2012.

Bogen kan købes her

Forside teopædopgaven
Redaktionen afsluttet: 01.07.2020