Skip to main content

Administrationen af prøven i Teoretisk Pædagogikum varetages af SDU fra foråret 2020

Pædagogikumsekretariatet ved SDU har med virkning fra skoleåret 2019-20 overtaget administrationen af prøven i Teoretisk Pædagogikum fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Undervisningsministeriet. Det er stadig Undervisningsministeriet, der stiller selve opgaven, men administrationen af prøven er overtaget af SDU.

Det betyder, at det nu er Pædagogikumsekretariatet, der fremover er i dialog med skolerne og censorerne omkring prøven.

Information om prøven kan findes her

Redaktionen afsluttet: 01.08.2019