Skip to main content

Undervisningspraksis på Teoretisk Pædagogikum

I skoleårene 2021-22 har kandidater med naturfaglig og/eller teknikfaglig baggrunde bidraget med viden om, hvordan de oplever at arbejde med didaktik og pædagogik, der som forskningsfelt falder inden for de humanistiske og samfundsfaglige studier. Den viden er med til at kvalificere undervisningen på Teoretisk Pædagogikum, hvor der blandt andet arbejdes med at medtænke forskellige deltagerforudsætninger og inddrage dem i undervisningen. 

Denne rapport beskriver projektets fund og resultater, og rapporten anbefalinger er, at underviserne tilrettelægger en undervisning, hvor der arbejds med:

  • 'forklaring før anvendelse'
  • 'tid til fordybelse'
  • 'få aktiviteter'
  • 'korte instrukser' og
  • 'opsamling med validering/kvalificering'.

Undervisningen på Teoretisk Pædagogikum varetages af gymnasielærere, der gennem deres store viden inden for det almendidaktiske og det fagdidaktiske område forbinder teori med praksis.

Store dele af undervisningen er organisteret som gruppearbejde og samtaler, da uddannelsens mål er at uddanne gymnasielærere, der ud over at undervise fortsat kan undersøge og udvikle undervisning og forskellige samarbejder. Der arbejdes med skrivning gennem skriftlige refleksioner, præsentationer og særligt i det fagdidaktiske projekt, og der arbejdes med kvalificering af især det skriftlige arbejde gennem feedback fra andre gymnasielærere og fra underviserne. 

Ud over at blive indtroduceret til forskellige teorier om undervisning og pædagogik arbejdes der med caseanalyse til at undersøge undervisning i praksis. Målet er at kvalificere egne iagttagelser og vurderinger ved brug af teoretiske forståelser. Det samme gør sig gældende, når der i uddannelsen arbejdes med aktionslæring, der, som ordet siger, føjer et handleaspekt til uddannelsens teoretiske og analytiske spor. Her arbejdes med egne undersøgelser og undervisningsaktioner for at få en større viden om den specifikke kontekst, der undervises i.

For at sikre en kobling mellem teori og praksis arbejder underviserne på uddannelsen med 'dobbeltdidaktik', der udnyttes til dels at skabe en varieret undervisning og dels skal eksemplificere teorien i oraksis, hvilket giver mulighed for didaktiske metadiskussioner om muligheder og problemer i måden at tilrettelægge og praksisere undervisning på - både i egen undervisning og i erfaringer med undervisning fra andre. 

Redaktionen afsluttet: 21.11.2022