Skip to main content

Hvad er en god fagdidaktisk problemstilling?

En undersøgelse af pædagogikumkandidaters arbejde med det fagdidaktiske projekt i oldtidskundskab

Af Allan Uhre Hansen, Maren Aarup Schjørring og Nikolaj Elf

Der er især ét spørgsmål, som pædagogikumkandidater i oldtidskundskab er optaget af, når de skal skrive fagdidaktisk projekt, nemlig hvordan man kan motivere sine elever for faget. Det viser flere undersøgelser af pædagogikumkandidaters arbejde med det fagdidaktiske projekt.1 Motivation er generelt et populært emne i stort set alle de humanistiske fag, når kandidater skal vælge, hvad de gerne vil arbejde med i det fagdidaktiske projekt – men særligt blandt kandidaterne i oldtidskundskab har interessen for motivation vist sig at være stor. Ofte vælger oldtidskundskabskandidaterne at undersøge, hvordan man kan synliggøre fagets relevans for eleverne, og hvordan man kan motivere dem for arbejdet med de gamle tekster. Oldtidskundskab er altså tilsyneladende et fag, hvor spørgsmålet om motivation opleves særligt presserende, når man er ny underviser.

Læs hele artiklen her

Redaktionen afsluttet: 24.08.2023