Skip to main content

Fagdidaktiske formidlingsartikler om mediefag - Undersøgelser i fag i Teoretisk Pædagogikum

Hvert år bliver der skrevet hundredevis af opgaver i Teoretisk Pædagogikum. Opgaver, hvor kandidaterne fordyber sig i et overordnet tema, som de kaster lys på fra et fag- og almendidaktisk perspektiv. Opgaver med empiriske undersøgelser baseret på design og gennemførelse af undervisningsforløb og aktioner, didaktisk teori, evalueringer og refleksioner. Og derfor også opgaver, der giver stor og unik indsigt i, hvordan fag praktiseres, fordi de grundlæggende handler om, hvad lærerne gør, hvorfor de gør det og hvordan de reflekterer over deres gøren. De viser, hvordan og med hvilke begrundelser læreplanerne omsættes til daglig praksis, hvordan lærerne handler i klasserummet i interaktion med eleverne.

Læs hele tidsskriftet her

Redaktionen afsluttet: 23.05.2022