Skip to main content

I uddannelsen fokuserer vi på aktuelle politiske, historiske og kulturelle udtryksformer i Tyskland og sætter dem i fagdidaktisk kontekst. Strukturen for de enkelte undervisningsgange vil være tematiske oplæg om tysk kultur, fagdidaktisk rammesætning af temaet og udvikling af praksis på baggrund af undervisningen. Vi kommer til at arbejde med bl.a. film, litteratur, musik og teater, som er målrettet tyskundervisning i gymnasiet. Der lægges i særdeleshed vægt på at temaerne har relevans for nutiden, at de er perspektiverende og kan være debatskabende, så omsætningen til didaktisk praksis appellerer til unges interesse og engagement. Modulet fokuserer på fagets kulturdimension, men med særlig opmærksomhed på, at færdighedsdimension kontinuerligt skal knyttes til kulturdimensionen.

Sidst opdateret: 09.03.2023