Skip to main content
Narrativ medicin

Valgfag på De Fem sundhedsfaglige kandidatuddannelser

Valgfaget henvender sig til sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, jordmødre og studerende på den sundhedsfagelige kandidatuddannelse med interesse for litteratur, narrativer og kreativitet.

 

Kurset er tilrettelagt som præsentationer og oplæg til ny erkendelse, åben diskussion og kritisk refleksion ved forskere fra SDU og OUH. Der er udvalgt et materiale af artikler og skønlitterære tekster, der læses som forberedelse til de enkelte kursusgange – samlet i tekstantologien Enhver sygdom er en fortælling (Syddansk Universitetsforlag 2021) og i forskningsantologien Narrativ medicin i uddannelse og praksis (Gads Forlag 2021). Der diskuteres således faglige artikler, præsenteres igangværende forskningsprojekter, nærlæses skønlitterære tekster og laves en række øvelser med kreativ skrivning. De studerende skal desuden i mindre grupper holde et oplæg om det pågældende emnes kliniske relevans for deres egen praksis. Der gives mundtlig feedback fra underviserne i undervisningen, og der opfordres til, at de studerende kommenterer på hinandens nærlæsning af tekster såvel som oplæg om klinisk relevans. 

 

 
Læs mere om kurset

Klik her

Sidst opdateret: 30.06.2024