Skip to main content
Skriveværksteder

Rammer og Retning

 Tidsramme

Et kreativt skriveværkstedsforløb kan med fordel afvikles over 6 gange af hver 2-3 timers varighed.

Erfaring fra tidligere forløb har vist, at dette sikrer et godt udbytte hos deltagerne. Når forløbet strækker sig over flere gange, får deltagerne mulighed for at reflektere over skriveøvelserne fra gang til gang.

Fysiske rammer

Kreative skriveværksteder bør foregå i lokaler, der kan være med til at skabe tryghed for deltagerne.

Hvis der er ressourcer til det, er det en god idé med en form for forplejning under skriveværkstederne. Dette kan være med til at skabe et miljø, hvor deltagerne får lyst til at skrive og læse højt.

Holdstørrelse

Et kreativt skriveværksted er et gruppebaseret tilbud. Øvelserne er beregnet på, at deltagerne skal skrive, dele, lytte til, læse højt og reflektere over egne såvel som andres historier.

Hidtidig forskning viser, at 10-12 deltagere per forfatter i en gruppe bør tilstræbes for at sikre et trygt og nærværende miljø.

Opstart

Ved opstarten af et skriveværkstedsforløb fortæller den deltagende behandler om forløbet og formålet med skriveværkstedet, således at deltagerne ved, hvad de kan forvente. Den deltagende behandler eller forfatteren bør endvidere kort gøre opmærksom på, at det ikke er deltagernes sygdom og sygdomsforløb, der er i fokus for forløbet. Derudover er det vigtigt at fortælle, hvad behandlerens/værtens og forfatterens roller og opgaver er under forløbet, så det er tydeligt for deltagerne, hvem de skal gå til, hvis de får brug for støtte.

Ved opstarten af et skriveværkstedsforløb anbefales det at begynde med en kort præsentationsrunde, hvor deltagerne fortæller hvem de er, hvor de bor, og hvorfor de har ønsket at deltage i dette forløb.

 

 

 

 

No model set

   at Glass.Mapper.Sc.GlassHtml.MakeEditable[T](Expression`1 field, Expression`1 standardOutput, T model, Object parameters, Context context, Database database, TextWriter writer) in D:\a\Glass.Mapper\Glass.Mapper\Source\Glass.Mapper.Sc\GlassHtml.cs:line 558

No model set

   at Glass.Mapper.Sc.GlassHtml.MakeEditable[T](Expression`1 field, Expression`1 standardOutput, T model, Object parameters, Context context, Database database, TextWriter writer) in D:\a\Glass.Mapper\Glass.Mapper\Source\Glass.Mapper.Sc\GlassHtml.cs:line 558

Sidst opdateret: 30.06.2024