Skip to main content
Skriveværksteder

Målgruppe

Hvem kan deltage?

For at deltage i et kreativt skriveværksted gælder det at deltagerne:

  • Har en alvorlig, kronisk eller livstruende sygdom
  • Kan tale, skrive og forstå dansk
  • Kan og vil deltage aktivt i et gruppebaseret forløb med skrivning, højtlæsning, gruppediskussioner og individuel vejledning.
  • Har en sundhedsfaglig udfordring som f.eks. et rehabiliteringsbehov, som retter sig mod at finde fodfæste i livet igen.
  • Er selvhjulpen, da der ikke er mulighed for pleje og behandling under forløbene
  • Det er derimod ikke nødvendigt med særlige skrivefærdigheder.

Særligt for deltagerne i alkoholbehandling gælder det, at deltagerne er:

  • Ædru
  • Deltager i andre rehabiliterende tilbud inden for alkoholbehandling

Sidst opdateret: 25.04.2019