Skip to main content
Skriveværksteder

Narrativ medicin - kreative skriveværksteder

Projekt i samarbejde med Odense Alkoholbehandling 

Fra januar – marts 2016 blev der på Alkoholbehandlingen i Odense gennemført et skriveværksted for mennesker med kronisk alkoholafhængighed. Skriveværkstedet blev afholdt over 6 undervisningsgange, som hver varede 2 timer en gang om ugen. Der var i alt 5 deltagere med alkoholafhængighed  fra 13-33 år, og som før havde været i behandling. To vigtige resultater fra evalueringen var at deltagerne opnåede større selvtillid og at møde hinanden som mennesker. Skriveværket skabte et sammenhold mellem deltagerne samt en tættere relation mellem patient og behandler. Deltagerne følte at kreativ skrivning stimulerede deres hjerneaktivitet og resulterede i en større livslyst. 

 

Projekt i samarbejde med REHPA

Det første skriveværksted for mennesker med kræft blev i vinteren 2016/2017 i samarbejde med Institut for Kulturvidenskaber, SDU, iværksat på REHPA – Videnscenter for Rehabilitering og Palliation og efterfølgende evalueret. Skriveværkstedet havde som formål at afprøve og undersøge, hvordan deltagerne oplevede kurset, om de oplevede en rehabiliterende virkning af det, og om der var grundlag for at videreudvikle projektet.  Skriveværkstedet blev gennemført over to kursusgange med hhv. et to dages ophold i november og en dags opfølgning i januar 2017, begge gange på REHPA. To skønlitterære forfattere, Pablo Llambías og Trisse Gejl, var gennemgående på skriveværkstedet og stod for undervisningen.

Deltagernes skriftlige evaluering var overordentlig positiv. Det kom også til udtryk ved de etnografiske observationer, hvor det overordnede tema, som blev identificeret, var ’begejstring og ihærdighed’. De involverede fagprofessionelle (kursusleder, forfattere og forskere) evaluerede skriveværkstedet positivt og med angivelse af behov for mindre tilpasninger af konceptet 

 

Fremtidige projekter

 

I løbet af efteråret 2019 og til og med foråret 2020 vil en forskningsindsats på SDU afholde og evaluere en række nye skriveværksteder  for flere patientgrupper med kroniske og livstruende sygdomme, herunder:

 

Efteråret 2019: 

  • Kræft
  • Gigt

Foråret 2020: 

  • Sklerose
  • Post-polio

De forskellige skriveværksteder vil blive afholdt i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse i Odense og Roskilde,  MarselisborgCentret og SANO i Aarhus. 

 

Sidst opdateret: 18.08.2020