Skip to main content
Narrativ medicin

Ung OUH forsker tildelt 10 millioner til projekt som skal reducere sygdom og død pga. fedtleversygdom.

Stort tillykke til Maja Thiele fra Center for Leverforskning som har modtaget ti millioner kroner fra Novo Nordisk Fondens prestigefulde pulje for særligt talentfulde kliniske forskere 'Clinical Emerging Investigator'.

Af Tine Riis Andersen, , 18-08-2020

Maja Thiele fra Center for Leverforskning har modtaget ti millioner kroner fra Novo Nordisk Fondens prestigefulde pulje for særligt talentfulde kliniske forskere 'Clinical Emerging Investigator'.

Pengene skal gå til DECIDE projektet, hvis mål er at hjælpe en patientgruppe, der er overset og stigmatiseret: Leverpatienterne. DECIDE er et tværfagligt projekt, hvor forskerne udgøres af leverspecialister, basalforskere, litterater, antropologer, NGO'er og patientforeninger. Ambitionen er at afstigmatisere fedtleversygdom og reducere sygdom og død på grund af sygdommen.

- Mennesker med fedtlever møder to vigtige barrierer, som forhindrer dem i at blive undersøgt i tide. For det første er de blodprøver, som den praktiserende læge har til rådighed, når de skal diagnosticere sygdomsaktiviteten hos en leverpatient, meget unøjagtige. Lægerne har simpelthen ikke mulighed for at vurdere, om leveren bliver hurtigt værre, eller om der slet ikke sker nogen skade på leveren over tid. For det andet, er der så meget tabu og skam forbundet med de faktorer, som udløser leversygdommen - alkohol, overvægt, type 2 diabetes - at mange snakker udenom, når de er hos deres egen læge. Og det kan i værste fald betyde at de går glip af livreddende undersøgelser og behandling, siger Maja Thiele.

- Folk med leversygdom bliver stigmatiseret som gruppe. Det kan eksempelvis være i sprogbrugen blandt offentlige myndigheder, sundhedspersonale, bekendte, ja selv familiemedlemmer eller dem selv, som signalerer at de selv er skyld i, at de har pådraget sig en sygdom, fordi de har levet usundt. Som hospitalslæge møder jeg den skyld og skam på den måde, at mange simpelthen ikke synes, de ” har fortjent” at blive undersøgt og behandlet, siger Maja Thiele.

Hun påpeger, at dén ulighed i udredning og behandling, som stigmaet medfører, er ikke bare er et kæmpe problem for den enkelte, men det underminerer også hele vores sundhedsvæsen, hvor lighed er et nøglebegreb.

- Med dette projekt vil vi dels finde bedre blodprøver til at undersøge patienter med mulig leversygdom, dels arbejde målrettet og forskningsbaseret sammen med patienter og NGO'er på at afstigmatisere overvægt, alkohol-overforbrug og diabetes i befolkningen og blandt mennesker med leversygdom, siger Maja Thiele.

Projektet strækker sig over fem år, hvor forskere grundigt vil undersøge leverfunktionen hos 5,500 Fynboer ad to omgange. Målet er dels at udvikle nye, nøjagtige blodprøver, som den praktiserende læge kan bruge til undersøge patienterne over tid, for at se om sygdommen forbedres eller forværres; dels at styrke patienternes egenbestemmelse og afstigmatisere fedtleversygdom. Det sidste sker i en forståelse af, at menneskets sundhed og sygdom afhænger af så meget mere end et blodprøvesvar.

Fakta:
• En ud af fire voksne danskere har fedtlever relateret til alkohol, overvægt og type 2 diabetes.

• Hvert år er fedtleversygdom medvirkende til 3.3 millioner dødsfald på verdensplan.

• Alvorlig leversygdom bliver i tre ud af fire tilfælde bliver opdaget for sent, når symptomerne er svære og overlevelsesmulighederne ringe. 

• Leveren er så dygtig til at gendanne sig selv, at hvis man opdager leversygdommen i tide, så kan patienterne nå at stoppe skaden på leveren ved at skære ned på alkoholen eller tabe sig i vægt og dermed helt undgå sygdom

• De praktiserende læger har ikke nogen gode, nøjagtige blodprøver til at overvåge patienter med mulig leversygdom, for at finde ud af, om sygdommen forværres over tid. Det betyder, at mange mennesker med alvorlig fedtlever henvises for sent til specialafdeling, og at mange mennesker som aldrig udvikler en syg lever henvises til unødvendige ekstraundersøgelser på hospitalet.

• Mange patienter tør ikke snakke åbent og fortroligt med deres læge i dag eller bede om at blive undersøgt, fordi særligt alkohol og overvægt er forbundet med stigmatisering og selvbebrejdelse.

• Mænd som dør af alkohol-relateret skrumpelever har i gennemsnit været til lægen 24 gange inden deres leversygdom blev diagnosticeret, viser tal fra England.


Redaktionen afsluttet: 18.08.2020