Skip to main content
Narrativ medicin

Enhver sygdom er en fortælling

Bogudgivelse: I slutningen af efteråret 2021 udkommer den nye tekstantologi Enhver sygdom er en fortælling. Litterære tekster. redigeret af Anders Juhl Rasmussen, Cindie Aaen Maagaard, Anette Bygum og Morten Sodemann.

Af Helene Snede Andersen, , 30-09-2021

Efter et forord skrevet af Kim Brixen og Kirsten Kyvik rummer denne nye samling et udvalg af litterære tekster om sygdom, lidelse og sundhedsvæsen og samler hermed to ellers ofte adskilte perspektiver på sit tema. Nemlig dels patiensers og pårørendes perspektiv, dels lægernes og sundhedssystemets. 

 

Redaktørerne har været på både de danske og engelsk-amerikanske boghylder og fundet en bunke litterære tekster frem, fået dem illustreret af kunstneren Els Cools og gjort dem klar, så de fra foråret 2022 kan udgøre grundbogen på kurser i narrativ medicin på lægeuddannelsens 2. semester. 

 

De medicinstuderende kan se frem til at læse og diskuterer mange interessante perspektiver på deres fag fra både garvede og nyere forfattere og også fra deres egne medstuderende. Tre af teksterne i Enhver sygdom er en fortælling er udvalgt fra en novellekonkurrence blandt SDU’s medicinstuderende i vinteren 2020/2021. De udvalgte noveller fra konkurrencen er skrevet af Rasmus Bukholt, Julie Dahl Ravn og Emma Hertzum, der hver især bidrager med interessante vinkler på temaet sygdom og sundhed.  

Redaktionen afsluttet: 30.09.2021