Skip to main content
Filosofi i Skolen

Om Filosofi i Skolen

Projektet Filosofi i Skolen blev etableret i 2017 og arbejder med forskning, efteruddannelse, udvikling, samt tværfaglige og tværinstitutionelle samarbejder. Projektet beskæftiger sig med emner såsom dialogisk undervisning, inklusion af minoriteter, sprogstimulering, trivsel og filosofiske færdigheder. På længere sigt er det målet at bidrage til at forbedre børns læring, karakterdannelse og skoleoplevelse gennem aktiviteter, der er fagligt begrundet i forskning. 

Der foregår mange og ret forskelligartede aktiviteter og samarbejder under Filosofi i Skolen. Her har vi samlet eksempler på delprojekter som kan give et indtryk af hvad der optager os.

 • Filosofisk dialog og de 17 Verdensmål 
 • H.C. Andersen og Filosofisk dialog
 • Kompetenceudviklingsforløb i Filosofi med børn (lærer og pædagoger i Odense Kommune)
 • Vedligeholdelsesforløb i Filosofi med børn ( lærer og pædagoger i Odense Kommune)
 • Sprog i børnehaveklassen (udviklingsprojekt under Undervisningsministeriet)
 • Filosofisk dialog og inklusion af minoritetselever
 • Filosofiske dialog og sproglig udvikling
 • Filosofisk dialog i naturfag
 • Filosofisk dialog på EUX
 • Filosofiske aktiviteter som alternativ til konfirmationsforberedelse

Filosofisk dialog er naturligvis ikke kun relevant i skole-regi, men kan også bruges i en række andre sammenhænge, herunder:

 • Filosofisk klassedialog i gymnasieskolen
 • Filosofisk dialog i fagfællesskaber (fx sygeplejersker) 
 • Filosofisk dialog i børnehavehøjde
 • Filosofisk dialog på museer og udstillinger

  Hvis du er interesseret i at høre mere om de forskellige projekter eller har ideer til nye spændende projekter, er du velkommen til at skrive til  os på filosofiiskolen@sdu.dk

  Årsrapporter

   

  Sidst opdateret: 01.01.2023