Skip to main content
DA / EN

SDU's pædagogiske kompetenceprofil

SDU’s pædagogiske kompetenceprofil har til formål at tydeliggøre SDU’s forventninger til ansatte underviseres pædagogisk og didaktisk viden, færdigheder og kompetencer for den funktion/stilling, de varetager. Kompetenceprofilen tager udgangspunkt i, at undervisning består af mange forskellige opgaver, hvor den enkelte opgave ikke entydigt kan knyttes til en bestemt medarbejdergruppe.

Kompetenceudviklingen skal ske i overensstemmelse med SDU’s politik for uddannelseskvalitet, De bærende principper for aktiverende undervisning og aktiv læring og de beslutninger, det enkelte fakultet har truffet om den lokale udmøntning af principperne.

SDU tilbyder målrettet pædagogisk og didaktisk kompetenceudvikling for alle relevante personalegrupper, både fastansatte og deltidsansatte med henblik på, at undervisere opnår og løbende udvikler deres kompetencer. SDU UP’s udbud af kurser inden for pædagogik og didaktik er kategoriseret i henhold til den pædagogiske kompetenceprofils niveauer.