Skip to main content

Ny professor i eksperimentel neurobiologi på SDU

Cand.scient., ph.d. Morten Meyer er udnævnt til professor i eksperimentel neurobiologi ved Institut for Molekylær Medicin.

Morten Meyer har igennem hele sin karriere haft en stor interesse for de neurodegenerative lidelser, primært med fokus på Parkinsons sygdom, hvor han bl.a. har medvirket til at afdække nogle af de molekylære sygdomsmekanismer. Hans nuværende forskning benytter stamceller, som laves ved reprogrammering af bindevævscellerne i en hudbiopsi fra patienterne. Disse patient-specifikke stamceller modnes så efterfølgende til nerveceller, hvori han undersøger sygdomsmekanismer og leder efter nye cellulære behandlingsområder. Via samarbejde med proteinforskere fra Syddansk Universitet har disse undersøgelser påvist flere, ikke tidligere beskrevne sygdomsrelaterede fejl i cellerne, og senest har hans forskning et nyt potentielt behandlingsområde i cellerne, som han lige nu arbejder på at validere. Dette sker bl.a. i samarbejde med neurologer ved Odense Universitetshospital samt forskere ved universiteterne i Oxford og København.

Morten Meyer fik sin biomedicinske kandidatgrad fra Syddansk Universitet (SDU) i 1997 og blev tildelt den medicinske ph.d.-grad indenfor eksperimentel neurobiologi samme sted i 2001. Overlappende med kandidat- og ph.d.-studiet var han i en 2-årig periode ansat som videnskabelig assistent på Universitetshospitalet i Bern i Schweiz, hvor han tog del i parkinsonforskningen og desuden arbejdede med fremstilling af celler til klinisk brug i.f.m. en anden hjernesygdom. Efter ph.d.-forløbet blev Morten Meyer først ansat som forskningsadjunkt (1 år) på eksterne midler, efterfølgende fik han en regulær adjunktansættelse (3 år), og i 2004 blev han fastansat som lektor med egen forskningsgruppe ved SDU. Sideløbende med denne ansættelse blev han i 2020 også tilknyttet som konsulent og gæsteforsker ved Neurologisk Afdeling på Odense Universitetshospital, inden han pr. 1. september 2021 blev professor ved Institut for Molekylær Medicin, SDU.

 

Morten Meyer har publiceret 108 videnskabelige artikler, afholdt mere end 110 videnskabelige foredrag, og han har vejledt en lang række bachelor-, speciale-, prægraduate og ph.d.-studerende. Han har en bred vifte af nationale og internationale samarbejdspartnere og deltager således i flere forskningsnetværk, herunder stamcellekonsortiet ”Brainstem”, som er etableret via midler fra Innovationsfonden. Han har gennem årene varetaget bestyrelsesposter bl.a. i Network of European CNS Transplantation and Restoration (NECTAR), International Society for Neural Transplantation and Repair (INTR) samt Dansk Selskab for Neurovidenskab. Han er ofte bedømmer på forskningsansøgninger, artikler og ph.d.-afhandlinger og er desuden i editorial board ved tidsskriftet Cells. Siden 2018 har han været medlem af forskningsrådet i Parkinsonforeningen, hvortil han i en årrække har haft en tæt tilknytning.


Morten Meyer underviser på bacheloruddannelserne i medicin, klinisk biomekanik (kiropraktoruddannelsen på SDU), farmaci og biomedicin under de sundheds- og naturvidenskabelige fakulteter, og han varetager ansvaret for anatomikurset på biomedicinernes uddannelse.

 

Privat bor Morten Meyer i Ubberud lidt vest for Odense sammen med sin kæreste Claudia. Sammen har de børnene Theresa og Gustav på henholdsvis 17 og 14 år.


Morten Meyer er født i Hammerum og opvokset i Gjellerup øst for Herning. Han blev student fra Ikast Gymnasium, og efter et år på rundrejse i Australien tog han til Odense, hvor han tog sin uddannelse og bosatte sig.

Mød forskeren

Morten Meyer er Cand.scient., ph.d. og rofessor i eksperimentel neurobiologi ved Institut for Molekylær Medicin.

kontakt

Nyheder fra Sundhedsvidenskab
Sund nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

Redaktionen afsluttet: 13.09.2021