Skip to main content

Det EU-finansierede projekt, ESCAPE, skal lette behandlingen af ældre patienter med flere kroniske sygdomme

Internationale eksperter fra Belgien, Danmark, Tyskland, Ungarn, Irland, Italien, Litauen og Sverige skal sammen udvikle nye behandlings- og plejemetoder til ældre patienter med flere kroniske sygdomme, såkaldt multimorbiditet. Fra Danmark er Syddansk Universitet koordinator.

ESCAPE er finansieret af EU Horizon 2020-programmet og er et 4,5-årigt projekt med et budget på 6,1 mio. euro. Det skal fokusere på at udvikle integrerede, patientcentrerede behandlingsveje til ældre patienter.

Efterhånden som vi bliver ældre, står mange mennesker over for udfordringerne ved at have to eller flere samtidige kroniske sygdomme eller tilstande, kendt som "multimorbiditet". Behandling af multimorbiditet hos ældre patienter er særlig vanskelig, især når det involverer både mentale og fysiske sygdomme.

Omsorg for disse multimorbide ældre patienter kræver forskellige eksperter fra hele sundhedssystemet. Men det er ofte forhindringer inden for sundhedssystemet, der forhindrer informationsudveksling og begrænser deling af data. Dette kan føre til usammenhængende sundhedspleje og negative resultater for patienterne.

ESCAPE vil tackle denne udfordring ved at skabe en integreret, patientcentreret tilgang til behandling af multimorbide ældre patienter. Projektets tværfaglige, multinationale team bestående af 16 partnerorganisationer fra otte europæiske lande, der inkluderer eksperter fra almen praksis og hospitalsmedicinsk praksis, psykologi, fysioterapi, sundhedsøkonomi, digitale sundhedssystemer og repræsentanter for patienter og plejere.

Understøttet af en skræddersyet version af den banebrydende imergo® Integrated Care Platform udviklet af Fraunhofer Institute for Applied Information Technology (FIT), vil ESCAPE's tværfaglige team udarbejde behandlingsplaner, der er tilpasset den individuelle patients behov og præferencer, og som skal integreres hos sundhedsvæsenets forskellige aktører. Platformen skal give patienter og sundhedsvæsenets behandlere mulighed for at prioritere de behandlinger, der forbedrer patientens livskvalitet.

ESCAPE-projektkoordinator, Susanne S. Pedersen, professor i hjertepsykologi og leder af Institut for Psykologi ved Syddansk Universitet og tilknyttet Hjertemedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital siger:
- ESCAPE er et innovativt projekt, der har potentialet til at skabe en større ændring i, hvordan vi behandler og håndterer multimorbide ældre patienter. Den integrerede, patientcentrerede tilgang, vi udvikler, vil gøre det muligt for sundhedsudbydere at tilbyde mere individuel og effektiv behandling, der fører til en bedre livskvalitet for vores patienter. Jeg er stolt af at lede denne store teamindsats, og jeg ser frem til en spændende udvikling inden for området i de kommende år.

En vigtig del af projektet vil være et randomiseret, kontrolleret forsøg på tværs af europæiske lande ledet af ESCAPE-projektpartner professor Christoph Herrmann-Lingen, Universitätsmedizin Göttingen (Tyskland). Den nuværende behandling af patienter med kronisk hjertesvigt, psykisk lidelse og mindst to andre fysiske komorbiditeter, skal i forsøget sammenlignes med ESCAPEs nye, tværfaglige tilgang til samarbejde omkring behandling og pleje. Forskerne skal finde frem til, hvilken tilgang der fører til den bedste sundhedsrelaterede livskvalitet for patienter.
ESCAPE-projektet startede den 1. april 2021 med lanceringsmødet for partnere, der blev afholdt online den 8. april.

Mød forskeren

Susanne S. Pedersen er professor og institutleder på Institut for Psykologi på SDU.

Kontakt

Nyheder fra Sundhedsvidenskab
Sund nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

Kontakt

  •  Presse- og kommunikationsforespørgsler: Marieke Reuver, ERINN Innovation Ltd.: marieke@erinn.eu
  • Projektforespørgsler: Professor Susanne S. Pedersen, Syddansk Universitet: sspedersen@health.sdu.dk

    ESCAPE (Evaluering af et patientcentreret, biopsykosocialt samarbejde for behandling af multimorbide ældre patienter) koordineres af Syddansk Universitet gennem inddragelse af tre institutter: Professor Susanne S. Pedersen fra Institut for Psykologi; professor Søren T. Skou fra Institut for Idræt og Biomekanik og professor Jens Søndergaard fra Institut for Sundhedstjenesteforskning, Forskningsenheden for Almen Praksis.

    Dette projekt har modtaget finansiering fra Den Europæiske Unions Horizon 2020-forsknings- og innovationsprogram under tilskudsaftale nr. 945377 (ESCAPE). Denne pressemeddelelse afspejler forfatternes synspunkter, og Europa-Kommissionen er ikke ansvarlig for nogen brug, der kan gøres af oplysningerne deri.
     
Redaktionen afsluttet: 14.04.2021