Skip to main content

Mindeord for lektor Ulrik Frandsen, Institut for Idræt og Biomekanik

Lektor, Ph.d. Ulrik Frandsen afgik ved døden lørdag 12. oktober. Han blev 55 år gammel. Medarbejderne ved Institut ved Idræt og Biomekanik mistede dermed en nær ven og kompetent kollega.

Ulrik Frandsen erhvervede sin Cand.scient.-grad i Human Træningsfysiologi ved August Krogh Instituttet, Københavns Universitet, og opnåede derpå sin Ph.d.-grad ved Copenhagen Muscle Research Centre (CMRC), hvor hans stærke interesse for integreret cellulær fysiologi og molekylær biologi for alvor blev vakt. Ulriks ekspertise indenfor dette forskningsfelt blev yderligere udviklet i forbindelse med en flerårig ansættelse ved Hagedorn Research Centre, Novo Nordisk. Efter et forskningsophold ved professor Verfailles Stem Cell Laboratory, University of Minnesota, blev Ulrik i en flerårig periode tilknyttet professor Moustapha Kassems Stem Cell Research Unit ved Center for Klinisk Stamcelleterapi, Odense Universitetshospital.

I 2008 blev Ulrik Frandsen ansat som lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, hvor han blev tilknyttet Forskningsenheden for Muskelfysiologi og Biomekanik. I 2010 blev Ulrik udsat for en alvorlig ulykke under en træningstur på mountainbike og mistede førligheden i begge ben. Gradvist blev Ulrik i stand til at fortsætte sit videnskabelige arbejde, ligesom han med stor målrettethed fortsatte med at være fysisk aktiv indenfor havkajak, alpin sit-ski og sejlads.

Ulrik gennemførte tidligt i sin karriere en række studier af regulering af muskel blodflow og herunder specielt effekten af nitrogen oxid (NO). Disse studier er stærkt citerede og har haft markant indflydelse på vores forståelse af reguleringen af skeletmuskulaturens blodforsyning. Han etablerede endvidere gennem årene en række forskningsaktiviteter, der var målrettet forståelsen af de molekylære og cellulære signaleringsmekanismer relateret til aktivering og inaktivering af humane muskelstamceller (såkaldte satellitceller), ofte undersøgt i forbindelse med muskelvækst udløst af træning eller muskeltab udløst af sygdom, aldring og inaktivitet. Hans forskning fokuserede bl.a. på den rolle, som muskelvævets stamceller spiller for evnen til regeneration af skadet eller sygdomsramt muskulatur, hvilket udmøntede sig i analyser af bl.a. muskelgigt-patienter, ældre, eliteidrætsfolk, brugere af anabolsk doping og rygmarvsskadede individer.

Qua sit videnskabelige arbejde bidrog Ulrik til en dybere forståelse af de molekylære og cellulære mekanismer, som er bestemmende for vedligeholdelse og stimulering af den humane skeletmuskulatur i forbindelse med træning, sygdom og aldring, og hvor hans forskningsaktiviteter gav essentiel viden til at forbedre træningsdesign samt fysisk rehabilitering (herunder forebyggelse af muskeltab) indenfor elitesport og idræt såvel som sygdomsbehandling. Parallelt hermed udnyttede Ulrik sin store viden og idérigdom til sammen med forskere fra Aarhus og Københavns Universitet at udvikle et neuromotorisk stimulerings-system til at bevare muskelmassen hos indlagte patienter, et projekt der førte til patentanmeldelse i 2018 og for ganske nylig blev støttet af Innovationsfonden med 1.5 million kr.

Ulrik var et meget stimulerende, inkluderende og konstant nysgerrigt menneske både indenfor og udenfor sit arbejde. Fagligt kom dette til udtryk for det store videnskabelige netværk som han havde, med tætte samarbejdsrelationer til Odense Universitetshospital, Bispebjerg Hospital, Rigshospitalet både i København og Glostrup, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Horsens, Kolding Sygehus og Aarhus Universitet, Viborg Hospital, Horsens Hospital, Kolding Hospital og Aarhus Universitet. Ulrik var samtidig involveret i internationalt forskningssamarbejde med bl.a. Freiburg Universitet, Rom Foro italico Universitet, Trondheim Universitet NTNU, og Madrid Francisco de Vitoria Universitet.

Ulrik Frandsen efterlader sig hustru og to voksne børn. Han efterlader også et stort og smertefuldt savn hos sine kollegaer og samarbejdspartnere, der lærte ham at kende som et kærligt, nysgerrigt og stærkt empatisk menneske.

Æret være Ulrik Frandsens minde.

Professor Per Aagaard
Lektor Jens Bojsen-Møller
Professor Niels Ørtenblad
Institutleder Jørgen Povlsen

Institut for Idræt og Biomekanik, SDU

Redaktionen afsluttet: 29.10.2019