Skip to main content

Svensk professor til Institut for Psykologi, SDU

Institut for Psykologi, SDU, har udnævnt den svenske professor Per Carlbring til adjungeret professor i eHealth med speciale i eMental Health

Per Carlbring er professor ved Stockholm Universitet. Han har en ph.d. i klinisk psykologi fra Uppsala Universitet og er certificeret specialist i klinisk psykologi og autoriseret psykoterapeut. Han er anerkendt som en autoritet indenfor udvikling af forskning og implementering af psykologisk behandling via internettet for en bred vifte af lidelser.

Hans forskningsinteresser inkluderer internetbaseret behandling af ofte forekommende mentale lidelser, ludomani, kognitiv adfærdsterapi, behandling med brug af virtual reality, perfektionisme og sociale angstlidelser, gamification og velfærdsteknologi.

Han er anerkendt som en af grundlæggerne af psykologisk behandling via internettet, også kaldet eMental Health. Han er også stiftende medlem af den største organisation for eHealth forskning i verdenen, the International Society of Research on Internet Interventions (ISRII, www.isrii.org) og the European Society of Research on Internet Interventions (ESRII, www.esrii.org).

Professor Carlbrings publikationer hører til blandt de mest citerede indenfor området, med mere end 12.000 citationer via Google Scholar og med et H-index på 61 og et i10-index på 158. Hans mest citerede artikel om internetbaseret behandling af depression er blevet citeret mere end 500 gange. Alene indenfor de sidste to år har han indhentet eksterne bevillinger for 5,5 million kr.

- Vi er glade for, at vi har været i stand til at tiltrække Per Carlbring som adjungeret professor til Institut for Psykologi og Syddansk Universitet pga. hans høje internationale standard og ekspertise indenfor eHealth. eHealth er et af instituttets strategiske fokusområder, og sammen med Per vil vi udvikle dette område yderligere. Der er et stort potentiale for online behandling af psykiske lidelser i vores nuværende sundhedssystem, som er under et stort pres i forhold til ressourcer. En fordel ved online behandling er endvidere, at patienterne kan modtage behandlingen i deres eget hjem og på et tidspunkt, som passer dem, siger institutleder, professor Susanne S. Pedersen, Institut for Psykologi og tilknyttet Hjertemedicinsk Afdeling B, Odense Universitetshospital.

- Jeg ser det adjungerede professorat som en mulighed for at samarbejde og lave interessant og banebrydende forskning. Jeg kender den danske eHealth-forskning ganske godt, idet jeg har været reviewer på en del forskningsansøgninger for danske fonde. Området er i vækst, og samarbejdet med SDU vil forhåbentlig føre til en ændring i behandlingerne fremover. Jeg er i øjeblikket mest interesseret i at kombinere virtual reality med face-to-face terapi, siger Per Carlbring.

Per Carlbring forventes at give sin tiltrædelsesforelæsning i efteråret 2018 på SDU.

Redaktionen afsluttet: 24.04.2018