Skip to main content
DA / EN

SDU deltager i storstilet europæisk diabetes-indsats

Forskere fra Institut for Psykologi skal undersøge de psykiske omkostninger for diabetespatienter og deres pårørende i et patientnært, internationalt forskningsprojekt om lavt blodsukker og diabetes.

Af Marianne Lie Becker, mlbecker@health.sdu.dk 

Med et samlet budget på 195 mio. kroner fra blandt andet EU vil forskere opnå ny viden for at udvikle bedre behandlinger til mennesker, der lever med diabetes.

SDU er som det eneste danske universitet med i det nystartede europæiske forskningsprojekt Hypo-RESOLVE, hvor 23 ledende internationale aktører fra universiteter, industri og civilsamfund er gået sammen for at finde bedre løsninger til at lette byrden og konsekvenserne af lavt blodsukker (hypoglykæmi) i forbindelse med diabetes. Fra Danmark deltager også Novo Nordisk og Nordsjællands Hospital.

Diabetes er en global pandemi, der i øjeblikket påvirker omkring 60 millioner mennesker i Europa.
Lavt blodsukker er en almindelig og alvorlig komplikation af diabetes, der især påvirker patienter, som behandles med insulin. Konsekvenserne af meget lave blodsukkerniveauer kan være kognitiv tilbagegang, hjerte-kar sygdomme og endda død.

SDU-forskere vil lette den psykiske byrde

Fra SDU er professor Frans Pouwer fra Institut for Psykologi i spidsen for den del af projektet, der skal se på, hvordan lavt blodsukker påvirker psyken både hos diabetes-patienter og deres pårørende.

Frans Pouwer og Jane Speight, som er fra Australian Center for Behavioral Research in Diabetes og adjungeret professor på SDU, har fået 12,7 mio. kroner til at analysere den viden, der allerede eksisterer på området, så den kan bruges bedre i praksis. Projektet giver dem mulighed for at ansætte fem ph.d.-studerende og en post.doc-forsker.

-Vi vil fokusere på den psykiske byrde, der er forbundet med lavt blodsukker hos diabetespatienter. Udover at se på den eksisterende forskning, vil vi igangsætte et stort studie, hvor vi tester et elektronisk redskab til måling af søvnkvalitet, funktionsniveau i dagtimerne, følelsesmæssigt velbefindende og energiniveau, fortæller Frans Pouwer.

Fokus på patienternes ønsker

Stemmerne fra mennesker, der lever med diabetes, vil være kernen i Hypo-RESOLVE. Der oprettes et patientrådgivende udvalg, som skal være med til at sikre, at patienters indsigt, meninger og ønsker tages i betragtning i alle projektets flere komponenter.

Formålet med projektet er at klæde forskere og klinikere bedre på til at behandle på baggrund af reel forskning ved at:

  • Oprette en bæredygtig klinisk database
  • Gennemføre undersøgelser for bedre at forstå de underliggende mekanismer for lavt blodsukker
  • Gennemføre en række statistiske analyser for at definere advarselstegn, symptomer og konsekvenser af lavt blodsukker
  • Beregne finansielle omkostninger i europæiske lande.

Projektet støttes med finansiering på 195 mio. kroner fra Innovative Medicines Initiatives (IMI), som er en fælles virksomhed fra Europa-Kommissionen og Den Europæiske Sammenslutning af Farmaceutiske Industrier og Foreninger (EFPIA), Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) og Leona M. og Harry B. Helmsley Charitable Trust.

Innovative Medicines Initiative (IMI) er Europas største offentligt-private initiativ, der sigter mod at forbedre sundheden ved at fremskynde udviklingen af og patientens adgang til innovative lægemidler, især i områder, hvor der er udækkede medicinske eller sociale behov.

Mød forskeren

Frans Pouwer, professor ved Institut for Psykologi.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 28.05.2018