Skip to main content

Professorat i brugerinvolvering og telemedicin på H.C. Andersen Børnehospital og CIMT, OUH og SDU

Jane Clemensen er blevet ansat som professor på H.C. Andersen Børnehospital, OUH, som den første professor med sygeplejefaglig baggrund.

Jane Clemensen er uddannet sygeplejerske (1988), har en kandidatgrad i sygepleje, og færdiggjorde i 2006 en ph.d. i telemedicin. Hun kommer fra en stilling som lektor og klinisk forskningsleder ved Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, CIMT, på OUH/SDU, hvor hun fortsat vil have en tilknytning.

Jane Clemensen har videreudviklet metoden Participatory Design, således at den er tilpasset sundhedsvidenskabelig forskning. Participatory Design er en særlig forskningstilgang, der er kendetegnet ved et tværfagligt, tværsektorielt og tværvidenskabeligt samarbejde omkring forskningen, hvor man inddrager brugerne hele vejen igennem og samarbejder med en privat virksomhed om teknologien fra starten.

- På den måde kan man omsætte behov og ønsker fra brugerne til nye måder at organisere sig på. Den skræddersyede teknologi kan således være med til at skabe de ønskede forandringer i både organisationen og kulturen i praksis undervejs i projektet, forklarer Jane Clemensen.

Institutleder Kirsten Ohm Kyvik, Klinisk Institut, SDU siger:
- Brugerne - dvs. patienter, pårørende og det kliniske personale - er altid omdrejningspunkt for alle aktiviteter i Jane Clemensens forskning. Og samarbejde med virksomheder er vigtigt igennem hele forskningsprocessen - for herigennem at have partnere, der kan omsætte behov og ønsker fra brugerne til konkrete teknologier. Det er det der gør, at hendes forskning er uhyre brugbar i den kliniske forskning.

Sygehusdirektør Judith Mølgaard, OUH, siger:
- Jane Clemensen er udstyret med et livskraftigt innovationsgen og modet til at lade det udfolde sig. Hun har om nogen vist, at forskning med succes kan bidrage til konkrete resultater. Med udgangspunkt i OUH’s vision om at sætte patienten først har Jane Clemensen og hendes forskergruppe vist, at det kan lykkes at forandre en kultur til alle involverede parters tilfredshed.

Jane Clemensen betegner sig selv som et nysgerrigt menneske, der helst bevæger sig ud af usikkerhedens vejbane. Hun har valgt at arbejde på H.C. Andersen Børnehospital, hvor hun som noget helt nyt får lejlighed til at arbejde med Participatory Design i børnehøjde og med forældre som interessenter.

Kender sundhedsvæsenet fra mange vinkler

Jane Clemensen har bestredet en række lederstillinger, herunder oversygeplejerske på Aarhus Kommunehospital, sundhedsdirektør på Mandag Morgen, Innovationchef på Alexandra Instituttet og Centerchef for Syddansk Forskningscenter for Klinisk Sygepleje. Derudover har hun blandt andet haft projektledelsen hos Medcom på det nationale projekt ”Udbredelse af telemedicin til patienter med diabetiske fodsår”, som er en udløber af resultaterne fra hendes ph.d.

- Jeg har nok en atypisk professor-profil, og bliver derfor professor i en forholdsvis sen alder. Men jeg ser det som en stor fordel at jeg kender sundhedssektoren fra mange vinkler - og jeg har haft det rigtig sjovt undervejs, som hun selv siger.

Jane Clemensen har været ansat i CIMT i fire år, en periode hvor hun, samtidigt med at have haft en nøgleposition i opstarten og designet af Centeret, også har været nøgleperson i skabelsen af SDU’s nye kandidatuddannelse indenfor sygepleje.

Hun er en travl forsker, der på nuværende tidspunkt har seks ph.d.-studerende, der alle arbejder ud fra samme forskningsmæssige tilgang i ønsket om at forbedre patientforløb indenfor de mange specialer. Desuden har hun et stort internationalt netværk både gennem sine to tilknyttede adjungerede professorer og gennem Netværket Transatlantic Telehealth Research Network, TTRN.

Jane Clemensen er 55 år, født i Ølgod, opvokset i København og Esbjerg, har boet 12 år i Aarhus, men har efterhånden 25 års erfaring som Odenseaner.

For yderligere information, kontakt:

Professor Jane Clemensen, tlf. 30 57 67 17, jane.clemensen@rsyd.dk
Sygehusdirektør Judith Mølgaard, OUH, tlf. 21 79 25 96

Redaktionen afsluttet: 30.11.2017