Skip to main content
DA / EN

Niels Bohr-Professor David Needham tilknyttes SDU Sundhedsvidenskab

Niels Bohr-Professor David Needham, SDU, tilknyttes nu Institut for Molekylær Medicin på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Professor David Needham og hans forskningsgruppe har opnået forskningsresultater på et niveau, så de står på spring til at kunne bruges i patientbehandlingen. Institut for Molekylær Medicin, IMM, har lang erfaring med sådan translationel medicinsk forskning, og skiftet til IMM, som har tæt tilknytning til Odense Universitetshospital, OUH, gør det muligt for David Needhams forskningsgruppe i endnu højere grad at videreudvikle forskningen til gavn for patienterne.

David Needham har sammen med sin forskningsgruppe etableret centret Cancer Drug Delivery.

I tæt samarbejde med forskere fra OUHs nuklearmedicinske afdeling med professor Poul Flemming Høilund-Carlsen i spidsen, undersøger centeret, hvordan nanopartiker - sammensat af små fedtmolekyler - kan opspore kræftceller, der er på vej til at sprede sig i kroppen og målrettet levere både kræftmedicin og sporstoffer til tidlig visualisering af kræftknuder. Visionen er populært sagt at ”komme lægemidlet i kræftens mad”, så cancercellerne selv optager og koncentrerer stoffer, som bevirker, at svulster og deres kræftceller påvises og uskadeliggøres. 

I det videre arbejde vil forskerne etablere ny diagnostik og terapi for metastatisk kræft med et koncept, de kalder "Diapeutics" og herunder etablere et særligt forsknings- og udviklingscenter, som arbejder målrettet med fremstilling af nanopartikel-baserede lægemidler. Ved hjælp af en påhæftet radioaktiv isotop gør de det muligt med en PET-skanner at afsløre kræftens placering og spredning i kroppen og dernæst, med brug af en anden tilknyttet isotop, at bestråle kræften inde i kroppen uden alvorlig skade på det omgivende væv.

Hidtil er forskningen, som er finansieret af Danmarks Grundforskningsfond, foregået på basalvidenskabeligt niveau under SDU Naturvidenskab. Skiftet til SDU Sundhedsvidenskab markerer en udvikling fra grundvidenskab til praktisk udnyttelse i sundhedssektoren. En udvikling, som binder universitet, sundhedssektor og samfund tættere sammen ved at muliggøre overførsel af grundlæggende nye forskningsresultater til praktisk anvendelse hos den enkelte patient.

Centerets forskning udføres i samarbejde med et nyt internationalt konsortium omfattende Duke University i USA, Nottingham University School of Pharmacy i England, Center for Kræftforskning under Kræftens Bekæmpelse i København og Nuklearmedicinsk Afdeling, OUH.

Samarbejdet og denne vision sætter institutleder Uffe Holmskov stor pris på:

”Centret Cancer Drug Delivery passer perfekt til IMM og vores forskningsprofil. Jeg håber, at David Needham og hans forskningsgruppe kan få glæde af vores tætte samarbejde med OUH, og at samarbejdet mellem eksisterende forskningsgrupper og det nye center kan være til gavn for begge parter – og allervigtigst, kræftpatienterne.”

Mød forskeren

David Needham, PhD, Niels Bohr and Hans Christian Andersen Academy Professor.

David Needham

Redaktionen afsluttet: 03.02.2017